Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

2. oktober 2014

Risiko for sykdom er viktig å minimere også i torskeoppdrett. Forsker Rama Bangera i Nofima har studert i hvilken grad torskens gener påvirker dens evne til å motstå tre dødelige sykdommer, og funnet at motstandsevnen til oppdrettstorsk kan økes gjennom avl og genomseleksjon.

Nils Haga ny direktør for akvakultur

Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud, Nofima

1. oktober 2014

Nils Haga startet 1. oktober som direktør for akvakultur i matforskningsinstituttet Nofima.

Fremtidsrettet bygg

Copyright: Coop

30. september 2014

Når Coop lanserer sin nye produktserie Gullbygg, basert på en spesiell type byggkorn med gunstige helseeffekter, har Nofimas kornforskere vært viktige bidragsytere.

Forventer debatt om arealbruken

Foto: Roy Robertsen
Copyright: Nofima

30. september 2014

Nofima legger 8. oktober fram en ny rapport om arealbruk og ringvirkningene for havbruksnæringen. En liten del av rapporten ble lagt fram på Værnes forleden, og det er forventet at rapporten skaper ny debatt om arealbruken langs kysten.

Flere nyheter