Informasjonsside

Laboratoriet på Ås

- viktig medspiller innen forskningen.

Analysene er spesielt rettet mot behov innenfor fiskefysiologi, ernæringsforskning og kvalitetssikring i fôrproduksjonen. Analysene brukes i forskningsprosjektene og bidrar til at personalet har høy kompetanse på analyser anvendt på fisk og fôr.

Laboratoriet på Ås

Laboratoriet på Ås gir i vesentlig grad tjenester til instituttets egne forskningsprosjekt. Instituttet får stadig prosjekter med nye problemstillinger og analysetjenestene vil derfor variere med forskningen og de aktuelle satsingsområdene. Det er derfor viktig at forskere kan være fysisk tilstede og nært knyttet til laboratoriet og til de ingeniørene som arbeider med problematikken.

Det er flere laboratorier på Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) og institusjoner i Ås-miljøet. Vi har et nært samarbeid med Institutt for husdyrfag hvor det er felles eie, eller felles leie av ulike tekniske ressurser. Vi har et fleksibelt laboratorium, hvor tjenester og analysetilbudet hele tiden er i endring.

 

Arbeidsområder og oppgaver

Kvalitet

Produktkvalitet er et satsingsområde for Nofima. I næringen skjer kvalitetsbedømmelsen i dag på fersk fisk og bearbeidede fiskeprodukter subjektivt. Det jobbes derfor med å utvikle nye metoder. I denne prosessen er det viktig at forskerne kommuniserer godt med laboratoriepersonalet og at de hele tiden kan ha innsyn i de ulike forsøk. De fleste av forskerne som arbeider med kvalitet i dag er lokalisert på Ås. Det samarbeides med Nofima Mat som har en sensorisk avdeling, og har utarbeidet metoder for kvalitetsbedømmelse av kjøtt. Vi har også tilgang til datatomograf som vi leier på UMB ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

Bioteknologi

Bioteknologi er et viktig verktøy for forskningen ved Nofima. Ved ulike teknikker karakteriseres gener som er involvert i fettmetabolismen, jernmetabolismen og koagulasjonsprosessen.

Celledyrking

Celleforsøk er en teknikk som kan benyttes innen ernæring, kvalitet og genforskning. En kan undersøke hvorledes ulike substrat virker på cellenes næringsomsetning. Dette gir gode muligheter for å undersøke grunnleggende mekanismer og teste ulike parametere. Dette kan gi forskningsresultater som vil være økonomisk vanskelig, ved å kjøre forsøk på fisk.

Fôrteknologi

Det er et stort potensial i forbedring av fôrteknologien som brukes i dag. Vi jobber med å heve kompetansen på generell prosessteknologi og på de spesielle krav som husdyr og fisk stiller til kraftfôret og har i dag høy kompetanse innen analyse av formidler.

Fett

Omega-3 fettsyrer finnes i store mengder i marint fett, og disse har vist seg å være viktige for menneskers helse. Vi har lenge jobbet med å påvise fett, hvor fettet befinner seg, og hvilken sammensetning fettet har.

Ernæring

Det er en stor aktivitet på fôrmiddelutprøving, deriblant vegetabilske fôrmidler på laksefisk og marine arter. Vi analyserer fôr og gjødsel i forbindelse med målinger på fiskens fôropptak, samt analyserer fordøyelighet og preferanseforsøk for ulike fôrmidler.

Nofima bruker celler i studier av fettmetabolisme. Foto: Nofima, Reidun Lilleholt
Copyright: Nofima

Nofima bruker celler i studier av fettmetabolisme.

Sykdomsplot som viser hvilke gener som er opp- og nedregulerte. Foto: Nofima, Aleksei Krasnov

Sykdomsplot som viser hvilke gener som er opp- og nedregulerte.

Kontaktperson

Aktuelle saker