ISSN: 0803-6799

Økonomisk fiskeriforskning

Om "Økonomisk fiskeriforskning"

Tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning er fra nr. 2009/2010 et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet er tilgjengelig både i trykt og elektronisk versjon. Utgiver er Nofima - og planen er to nummer per år

Økonomisk fiskeriforskning kom med sitt første nummer i 1991, og var til og med 2008 en publiseringskanal for Nofimas (og tidligere Fiskeriforsknings) forskning. Tema for artiklene i tidsskriftet er samfunnsvitenskap, økonomiske analyser, perspektiv- og foresightanalyser, forbrukerforskning, forskning på industriell kjøpsadferd og markedsstrategier, samt markedsanalyse, markedsbasert produktutvikling og strategisk rådgivning.

Les mer på nettsidene

OkonomiskFiskeriforskning.no


 

None Foto: Kjell Merok
Copyright: Nofima

Kontaktperson

Aktuelle saker