Informasjonsside

Forskningsstasjon Averøy

- feltstasjon for praktisk utprøving og forskning

Stasjonen på Averøy ble etablert i 1973. Stamfiskhold og rognproduksjon var viktig i starten i tillegg til forskningsprosjekter og forsøksvirksomhet. I de første årene var stasjonen også opplæringsstasjon for oppdrettere fra hele Norge. Arbeid utført ved forskningsstasjonen har bidratt til en betydelig del av utviklingen og forbedringene innen norsk fiskeoppdrett.

Kontrollerte forsøk

I dag er virksomheten begrenset til forskning og gjennomføring av forsøk. Hovedkonseptet er å gjennomføre kontrollerte forsøk under naturlige betingelser, tilnærmet likt kommersielt oppdrett.

Aktivitetene er svært varierte innen hovedområdene:

  • Sammenliknende fôringsforsøk
  • Kontrollert smitteforsøk med lus
  • Fordøyelsesforsøk
  • Vaksinetesting
  • Produktkvalitet
  • Mikronæringsstoffer, pigmentering o.a.
  • Avlsforsøk
  • Tekniske utprøvinger

Fôringsforsøk

Anlegget i dag er en av de mest moderne med hensyn til gjennomføring av fôringsforsøk. Anlegget har 84 sertifiserte forsøksenheter. De fleste forsøk gjennomføres i 5 x 5 x 5m enheter (125 m3). I disse har vi også muligheter for kontroll av spillfôr ved hjelp av kamera. I tillegg kan ubrukt fôr samles opp slik at vi får eksakt mål på fiskens fôropptak. På anlegget finnes også forsøksenheter på 350 m3 og oppbevaringsenheter for forsøksfisk på 2400 m3.

Analyser, prosesser og metoder

Stasjonen har et mindre laboratorium for prøvetaking, fiksering av prøver og enkle analyser. Pakkerom, fryseri og kjølerom gir muligheter for å teste ulike prosesser og metoder for slakting, kjøling, pakking, frysing osv. med hensyn på kvalitet.

Hybler og møterom

På stasjonen finnes det egen hybelavdeling for besøkende og gjesteforskere. Kontorplass og møterom (maks 25 personer) med moderne audiovisuelt utstyr finnes også. Stasjonen er i dag bemannet med 13 personer med solid kompetanse og lang erfaring innen oppdrett og gjennomføring av forsøk.

Averøy. Foto: Nofima

Averøy.

Nofimas stasjon på Averøy har fileteringslinje like ved merdene. Foto: Nofima

Nofimas stasjon på Averøy har fileteringslinje like ved merdene.

Merder på Averøy. Foto: Nofima, Michel Guajardo

Merder på Averøy.

Under forsøk på Averøy er det ofte mange hender i sving. Foto: Nofima

Under forsøk på Averøy er det ofte mange hender i sving.