Informasjonsside

Bakeriet

Nofima har et eget bakeri fullt utstyrt med tralleovner, småskalautstyr og analysemuligheter.

I bakeriet kan din bedrift få bistand til:

  • Produktutvikling
  • Reseptoptimalisering
  • Reseptforbedring
  • Testing av ingredienser
  • Testing av prosesser

Bakere og konditorer og andre som har behov for hjelp kan benytte vårt bakeri, enten det gjelder praktiske problemer knyttet til produktutvikling, demonstrasjoner eller kurs.

Bakeriet er en del av Nofimas matverksted, som for øvrig består av kjøtthall, fiskehall, vegetabilhall, pakkehall og måltidslaboratorium. Disse hallene er godkjent av Mattilsynet.

Nofimas matverksted arbeider tverrfaglig og er særlig egnet til å arbeide med sammensatte produkter som omfatter flere typer råvarer.