Informasjonsside

Måltidets hus

Forsøkshallene og laboratoriene i Måltidets Hus har totalt et areal på ca. 1000 m2.

Arealet er delt opp i forskjellige soner. Det er i utformingen av lokalene lagt stor vekt fleksible løsninger samt høy hygienisk standard.

I tilknytning til forsøkshallene er det et eget renrom hvor det kan kjøres forsøk som krever spesielt høy hygienisk standard.

Området er ellers delt inn i følgende områder:

Fiskehall

I fiskehallen finnes det utstyr for mottak og forbehandling av fisk. I tilknytning til området finnes to store kjølerom for oppbevaring av hhv ubehandlet og delvis prosessert fisk (for eksempel salting, marinering). I tilknytning til fiskehallen finnes det utstyr for røyking av produkter, samt gode muligheter for kjølt oppbevaring av råstoff.

Forsøkshall

I forsøkshallen finnes et stort produksjonskjøkken. I tillegg er det områder tilrettelagt for installasjon av forskjellig type prosessutstyr. Dette kan være utstyr som finnes i MH eller utstyr som hentes inn fra samarbeidspartnere.

Pakkehall

I pakkehallen finnes det tilgjengelig utstyr for emballering av næringsmidler - alt fra utstyr for lukking av metallemballasje til forkjellig typer utstyr for pakking i modifisert atmosfære.

Autoklavrom/varmebehandling

I autoklavrommet er det oppmontert to autoklaver, basert på to forksjellige teknologier.

 

None Copyright: Nofima

Kontaktperson