Nyhetssak

Samlet om teknologi

Teknologi sto på agendaen da Fiskeriforskning i desember inviterte til biomarint seminar. Seminaret er blitt et viktig møtested for fiskemel-, fôr og ingrediensindustrien.

Biomarint industriseminar samlet over hundre deltakere fra nærmere sytti ulike bedrifter. Deltakerne fikk innblikk i nye teknologier, og fikk også se hvordan man kan ta i bruk kjent teknologi for å heve verdien på marine ingredienser.

Teknologi ingen garanti

Fiskeriforskning satser mye på teknologier for å fremstille marine ingredienser av høy kvalitet, både til fôr og næringsmidler. Forskning på denne type teknologi er nødvendig for å oppnå økt verdiskaping av biprodukter og krill.

- Teknologi er en forutsetning for, men ikke en garanti for innovasjon på dette feltet. Teknologien må utvikles i tråd med produktkrav og signaler fra markedet, sier avdelingsdirektør Ola Flesland.

Tar vare på fiskesmaken

Når en produserer konsentrater og tørre pulver ved lav temperatur, kan en ta vare på verdifulle egenskaper i råstoffet, slik som smakskomponenter og helsefremmede komponenter. Både representanter fra Hosokawa Micron og NTNU presenterte nyheter innen frysetørking, der man kan tørke marine ingredienser uten at kvaliteten går tapt.

En annen aktuell teknologi er frysekonsentrering, som ble presentert av det nederlandske firmaet GEA NIRO Process Technology. Ved å fryse væsker til en slags "slush" og deretter fjerne isen, kan man skånsomt få fram konsentrerte produkter og samtidig ta vare på smaken.

Frysekonsentrering brukes i dag blant annet på kaffe, juice og øl. Ideen er å ta i bruk denne teknologien også på ekstrakter fra fiskeråstoff for å lage smaksstoffer til næringsmidler, slik som supper og sauser, og som smaksforsterker i fiskefôr.

- Ved Fiskerforskning har vi kompetanse på denne teknologien, og vi har allerede tatt initiativ til samarbeid for å prøve ut dette på marine råvarer, forteller Flesland.

Fôr fra nye råvarer

Albert Tacon fra University of Hawaii gav tilhørerne en oversikt over utfordringer og muligheter for nye råvarer og fôr til nåværende og nye oppdrettsarter. Stadig nye råvarer og høyere krav til fiskefôr stiller også strenge krav til teknologi og kjennskap til råvarenes egenskaper.

En av de nye råvarene til fôr er krill, og Aker Seafoods presenterte sine erfaringer med dette. Forskere ved Fiskeriforskning la fram eksempler på hvordan råvarenes egenskaper kan påvirke kvaliteten på fiskefôret, og hvor viktig det er å kunne styre prosessen. Olav Kvalheim fra Universitetet i Bergen presenterte nye muligheter til å forbedre prosess- og produktutvikling.

Biomarint industriseminar arrangeres årlig, og er rettet mot fiskemelindustrien, fiskefôrprodusenter, marin ingrediensindustri og utstyrsleverandører. Årets seminar ble støttet av Innovasjon Norge, Marin Vest, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og stiftelsen RUBIN (Resirkulering og Utnyttelse av organiske Biprodukter I Norge).