Nyhetssak

Satser på Russland

Fiskeriforskning bygger opp forskningen på Russland. - Nordområdene blir stadig viktigere for Norge, og derfor øker behovet for kunnskap, sier seniorforsker Frode Nilssen.

Forskning på russiske samfunnsforhold har pågått i mange år ved Fiskeriforskning. I takt med endringene i Russland har også forskningsaktivitetene gradvis økt, og fire forskere arbeider nå med dette feltet.

- Nordområdene har lenge vært viktig både for Norge og Russland, men vi ser at de økte aktivitetene innenfor olje- og gassutvinning og fiskeri fører til et større behov for kunnskap om Russland, sier Nilssen, som har med seg forskerne Pirjo Honkanen, Bjørn Inge Bendiksen og Gøril Voldnes i arbeidet knyttet til russiske forhold.

Tre hovedfelt

Fiskeriforskning arbeider med tre hovedfelt innenfor russlandsforskningen, der utviklingen innenfor det russiske markedet for fiskeprodukter er det ene. Det andre området er russisk fiskeflåte og fiskeindustri, og det tredje feltet omfatter den generelle samfunnsutviklingen i Russland.

Som en del av aktivitetene har Fiskeriforskning utviklet samarbeid med Det russiske vitenskapsakademiet, samt VNIREX, et forskningsinstitutt i Moskva tilsvarende Fiskeriforskning.

Store endringer

- Samtidig som Russland vokser fram som et viktig marked, skjer det store endringer i samfunnet. For norske myndigheter og næringsliv betyr dette at en må forholde seg til mange forandringer, både politisk og økonomisk, sier Nilssen.

- Det kan for eksempel være nye lover, bestemmelser for inntolling av varer, og betaling. Det russiske markedet er veldig ulikt de vestlige markedene, og det er derfor mer krevende.

Mangler kunnskap

Russland har i løpet av få år blitt et av de største markedene for norsk fisk. Sild er svært populært og Norge eksporterer om lag 200 millioner kilo i året til Russland. Men det finnes lite kunnskap om russernes vaner og holdninger når det gjelder mat.

- For eksempel vet vi ikke hvilke holdninger ungdom har til sild og andre fiskeprodukter, og hva de vil velge i framtida. Med mer kunnskap om russiske forbrukere har vi også bedre forutsetninger for å opprettholde forbruket og styrke posisjonen til norsk sjømat, sier Nilssen.

 

 

 

Russland er et viktig marked for norsk sjømat. Copyright: Nofima

Russland er et viktig marked for norsk sjømat.

Kontaktperson