Informasjonsside

Sensorisk laboratorium

Nofima utfører analyseoppdrag med bruk av våre godt trenede dommere i sensorisk laboratorium.

Oppdrag innen sensorikk

Vi har erfaring med sensorisk analyse av blant annet fisk, kjøtt, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, snacks og sukkervarer, vin og non food.

Vi tilbyr konsulent- og analyseoppdrag, kursing og rådgiving innenfor følgende områder:

 • Analyseoppdrag med bruk av Nofimas godt trenede dommere i sensorisk laboratorium
 • Panelledelse - utvelging og trening av paneldeltakere
 • Opplæring av panelledere
 • Kurs i sensorikk for produktansvarlige
 • Hospitering i sensorikkmiljøet ved Nofima
 • Konsulentoppdrag/kurs rundt dataprogrammet PanelCheck, som er et verktøy for å overvåke panelbedømmelse og kalibrere panelbedømmelser
 • Rådgiving/konsulentoppdrag
 • Ringtester - Nofima er med på å arrangere sammenlignende tester mellom ulike sensoriske laboratorier for å se på kvalitet i bedømmelsesevne

Vi har dessuten prosesshaller for testing av resepter og ulike produksjonsbetingelser. Dette gjøres i samarbeid med sentrale fagpersoner i vår stab.

Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne tjenester, eller kompetanseheving gjennom nettverk.

Software programmet PanelCheck brukes som en kvalitetskontroll ved de sensoriske analysene.

Det sensoriske laboratoriet på Ås er godkjent av Norsk Akkreditering (akkrediteringsnummer TEST 016) for beskrivende test og forskjellstester.

None Foto: Kjell Merok
Copyright: Nofima

Kontaktperson

 • Josefine Skaret

  Laboratorieleder (permisjon 2014)

  Tlf: +47 64970171

  Mobil: +47 954 92 575

 • Øydis Ueland

  Forskningssjef, Sensorikk, forbruker og innovasjon

  Tlf: +47 64970494

  Mobil: +47 996 07 621