Fagdag

Hva synes forbrukerne om morgendagens mat

Nøkkeldata

Sted Thon Hotell Opera i Oslo
Pris Kr. 950,-
Startdato 12. januar 2011
Sluttdato 12. januar 2011

Nofima inviterer deg som jobber med innovasjon, forbrukerinnsikt eller markedskontakt til temadag. Du treffer noen av Norges fremste forskere på områdene forbruker, sensorikk, innovasjon og mat.

Innovasjon er viktig, men vanskelig. Norske bedrifter kommer dårlig ut på internasjonale innovasjonsmålinger, og norsk næringsmiddelindustri blir ofte beskyldt for å være lite nytenkende. Dette seminaret er tilpasset matbransjen, men både tilnærming og metoder egner seg godt for andre bransjer.

 

PROGRAM

Velkommen ved forskningsdirektør Einar Risvik

Innledning ved Øystein Rønning, Norges forskningsråd

1. Forbrukeres oppfatning av nye produkter

Innovative kjøttprodukter

Kjøttforbruket i Europa er i endring, både helseoppfatninger, matskandaler og klimahensyn fører til at forbrukere endrer holdninger til kjøtt. I to store EU-prosjekter er forbrukerne holdninger til kjøtt, ny produksjonsteknologi og nye produkter testet ut. Ved Øydis Ueland

Innovative måltider og noble prosesser, hva synes forbrukerne?

Et av kriteriene for å lykkes med innovasjon er kunnskapsoverføring. Skal innovasjonsgraden i norsk næringsmiddelindustri bedres, må aktørene lytte til kundene. De siste årene har Nofima Mat vært involvert i en rekke europeiske forskningsprosjekter som har sett på forbrukeres oppfatninger av innovative produkter og prosesser. Ved Nina Veflen Olsen

Forbrukerholdninger til marin functional food

I prosjektet Marifunc har forskere sett på forbrukeres holdninger til ingredienser fra fisk brukt i andre matvarer. Og, selv om fisk i utgangspunkt regnes som sunn mat, har det vært forsøk på å øke den helsemessige effekten ved å tilsette diverse ingredienser i sjømat. Dette er blitt mottatt med blandete reaksjoner blant forbrukerne. Ved Pirjo Honkanen

 

Lunsj

 

2. Tradisjonelle produkter med sunnere innhold

Bør vi endre på tradisjonsmaten vår?

Mange forskningsprosjekter har de siste årene vært viet temaene sunnhet og helse. Men før industrien lanserer sunnere varianter av produkter med en solid posisjon i markedet, er det viktig å sjekke forbrukernes reaksjon på ny produkt-image og eventuell ny smak. Ved Margrethe Hersleth

Saltreduksjon i røykelaks – slår det an?

Ved hjelp av eksperimentelle auksjoner sjekket forskere i prosjektet Truefood folks holdninger til endringer i prosessering og saltinnhold i tradisjonsproduktet røykelaks. Ved Valérie Lengard Almli

Ny juice – spanjoler og nordmenns dom

En helt ny juice, med mindre sukker og mer fiber er testet på forbrukere i Spania og Norge. Teknologiske og sensoriske utfordringer i produktutviklingsfasen av denne drikken. Hva er forbrukernes dom? Ved Josefine Skaret


3. Innovasjon, produktutvikling og metode

Nyskapende matprodukter og konsepter ved hjelp av observasjon

Gjennom observasjon av forbrukere får man ny innsikt som gir grunnlag til å lage innovative produkter og konsepter. Metodene kan brukes uavhengig av målgruppe, og egner seg til alt fra dagligvare til KBS og Horeca. Observasjon gir ofte svar på det du lurer på og det du ikke visste du lurte på, om produkter og om forbrukeren. For eksempel: Hva er mat i farta? Hvorfor fryser vi ferskt brød? Spiser unge single, og enslige pensjonister det samme? Ved Britt Signe Granli

Behandling av data – bli treffsikker

I dette foredraget får du innblikk i tankene som ligger bak produktutvikling av nye og forbedrede produkter, og hvordan bruk av statistiske metoder spiller en avgjørende rolle i å trekke slutninger fra de dataene som innsamles. Ved Tormod Næs

 

Tid

12. januar

Kaffe fra kl 10.00

Oppstart kl. 10.30

Slutt - 15.00

 

Arrangør

Nofima

SE PÅMELDING TIL HØYRE

 

Om foredragsholderne:

Tormod Næs er professor og forskningssjef med doktorgrad i statistikk. Han arbeider med metodeutvikling og applikasjoner innen områdene spektroskopi, prosessoptimalisering, produktutvikling og sensorikk.

Margrethe Hersleth er seniorforsker med doktorgrad innen sensorisk oppfattelse av matvarer. Hun arbeider blant annet med å kartlegge hvordan produktinformasjon og forbrukernes forventninger til matvarene påvirker sensorisk opplevelse og forbrukervalg.

Nina Veflen Olsen er forbrukerforsker. Hun har en Dr. Oecon fra BI innen produktutviklingsprosesser, og er spesielt opptatt av forbrukerstyrte innovasjoner.

Valèrie Lengard Almli er stipendiat, og forsker på forbrukernes holdninger til innovasjon i tradisjonsprodukter. Hun har en mastergrad i næringsmiddelteknologi, sensometri og kjemometri.

Britt Signe Granli er prosjektleder og jobber med innovasjon. Hun har en mastergrad i økonomi, ressursforvaltning og administrasjon. Hovedinteresser er forbrukerstudier i sammenheng med sensorisk oppfattelse av mat, forbrukerassosiasjoner og forbrukervalg.

Øydis Ueland er direktør for område Forbruker og Sensorikk. Hun er ernæringsfysiolog og har doktorgrad innenfor forebyggende medisin. Hovedinteresser er å undersøke hvordan problemstillinger relatert til helse henger sammen med forbrukeres oppfatninger og valg av mat.

Josefine Skaret er laboratorieleder for sensorisk laboratorium. Hun jobber daglig med sensorisk analyse av enkeltprodukter og måltider.

Pirjo Honkanen har en doktorgrad innen markedsforskning, spesialisering på forbrukeratferd. Hun er seniorforsker og arbeider med undersøkelser av forbrukernes holdninger til ulik mat og hva som påvirker valg av mat. Hun jobber mye med studier av forbrukernes valg og forbruk av bærekraftig, miljøvennlig og etisk mat.

None Foto: Astrid Hals
Copyright: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Aktuelle saker

Kontaktperson

 • Lily Siri Rømcke

  Sekretær

  Tlf: +47 64970247

 • Margrethe Hersleth

  Seniorforsker, F.aman. II, Inst. for kjemi, biotekn. og matvitenskap, UMB

  Tlf: +47 64970159

  Mobil: +47 901 89 021