Fagdag

Listeria i småskala osteproduksjon

Nøkkeldata

Sted Park Inn Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Startdato 7. juni 2011
Sluttdato 7. juni 2011

På dette seminaret presenteres resultatene fra et 2-årig forskningsprosjekt med hensikt å redusere risiko for Listeria hos småskala osteprodusenter. Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Nofima Mat.

Prosjektet er ledet av Nofima Mat på Ås og er gjennomført i samarbeid med norske osteprodusenter, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Innovasjon Norge og noen franske kompetansesentre på ost.

I prosjektet har man sett på ulike forhold som kan påvirke risiko for Listeria monocytogenes i småskala osteproduksjon. Det er gjennomført en spørreundersøkelse hos produsenter og man har analysert prøver fra produksjonslokaler og produkter. I tillegg har man sett på enkelte materialer i kontakt med produkter og hvordan Listeria kan vokse og overleve under ulike betingelser.

PROGRAM

Registrering fra 09:30

10:00 Listeria eller hysteria i osteproduksjon
Even Heir, Nofima Mat

10:20 Forekomst av Listeria hos norske osteprodusenter
Bjørn Schirmer, Nofima Mat

(beinstrekk)

10:50 Muggsopp i osteproduksjon. Er det samspill mellom sopp og bakterier?
Ida Skaar, Veterinærinstituttet

11:10 Bruk av materialer ved osteproduksjon
Solveig Langsrud, Nofima Mat

11:30 Lunsj

12:30 Overlevelse av Listeria i miljø - saltlake, bakgrunnsflora og tørking
Bjørn Schirmer, Nofima Mat

13:15 Listeria fra saltlake og Listeria fra andre steder – hva er farligst?
Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet

13:30 Overvåkning og varsling ved utbrudd av Listeria monocytogenes
Bjørn-Arne Lindstedt, Folkehelseinstituttet

(beinstrekk)

14:00 Oppsummering av prosjektet
Solveig Langsrud, Nofima Mat

14:15 Plenumsdiskusjon om risiko og håndtering

15:00 SLUTT

NB! Deltakere i det rådgivende utvalget for prosjektet fortsetter møtet frem til kl 16:30

Påmelding til Nofima Mat v/Rita Distad. Påmeldingsfrist er onsdag 25. mai Seminaret er gratis for småskala osteprodusenter