Fagdag

Kjøttfagdagen 2012

Nøkkeldata

Sted Hotel Opera i Oslo
Pris Melder du deg på før 1. juli er prisen 1 400,- (Etter 1. juli er prisen 1 900,-). Deltakeravgift for studenter: 450,-
Startdato 4. september 2012
Sluttdato 4. september 2012

Årets tema er kjøttbransjen inn i fremtiden. Vi har samlet et godt knippe med foredragsholdere som kan belyse ulike framtidsperspektiver for kjøttbransjen.

Bransjen vil i fremtiden møte utfordringer i bl.a. form av konkurranseforhold, produktutvikling, effektivisering, automasjon og kostnadskontroll og vi håper at dagen skal gi svar på hva vi kan vente oss i tiden fremover.

Kjøttfagdagen er er samarbeid mellom Animalia og Nofima. På programmet står også presentasjoner av  resultater og nyheter fra våre forskningsprosjekter.


0830-0900 Oppmøte og kaffe
- Velkommen, Tor Arne Ruud, Animalia
- Hvordan skape effektivitet? Erling Røed Larsen, Handelshøyskolen BI
- Morgendagens utfordringer sett med TINEs øyne, Elisabeth Morthen, TINE

1005-1030 PAUSE med mingling og kaffe

- Framtidsperspektiver for kjøttbransjen sett i lys av de utfordringer den står overfor i form av konkurranseforhold, produktutvikling, effektivisering, automasjon og kostnadskontroll. Ulike bedriftsledere er utfordret til å kaste lys over temaet fra bedriftens synsvinkel
- Storskala, Frode Vik, Nortura
- Medium, Stein Bringeland, Cardinal Foods
- Småskala/gourmet, Jan Strøm-Larsen, Strøm-Larsen

1130-1230 LUNSJ

- Er norsk forskning og utvikling på matområdet på rett spor?
- Nye milde konserveringsmåter - Effektivt, trygt, nye produkter, Miguel Prieto, Universitetet i León, Spania
- Merverdi, nye møre muskler i markedet, Rune Rødbotten, Nofima

1330-1400 PAUSE med mingling, grilling og smaksprøver fra norsk kjøttbransje

- Effektivisering: Meat Auto Sort, Frøydis Bjerke, Animalia
- Fettsyrer og mikromineraler i kjøtt, Anna Haug, UMB
- Spekemat fra Norge, Torunn Thauland Håseth, Animalia
- FoU strategier i norsk kjøttbransje, Gaute Lenvik, NHO Mat og Landbruk
- Ny verdiskaping gjennom innovasjon og forretningsmuligheter, Stine Alm Hersleth, Nofima
- Oppsummering og avslutning, Camilla Røsjø, Nofima

1600 AVSLUTNING

Link til påmelding finner du her

None Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

  • Kjøttbransjen inn i fremtiden

    1. oktober 2012

    Animalia og Nofima arrangerte Kjøttfagdagen den 4. september. Nærmere 100 interesserte deltagere hadde møtt opp for å høre om nyheter fra forskning og industri.

Kontaktperson

Forskningsområde

I samarbeid med