Forskningsområde

Sjømatindustri

Nofima har lang erfaring og kunnskap om behandling og prosessering av marint råstoff. Våre forskere har ekspertise på grunnleggende mekanismer for hvorfor ulike typer sjømat oppfører seg forskjellig ved foredling og lagring.

Fisk og sjømat er blant Norges viktigste eksportprodukt med en årlig eksportverdi på omkring 53 milliarder kroner.

I stadig økende grad krever forbrukere å kunne velge forskjellige fiskeprodukter etter pris, kvalitet og opprinnelse. Det er derfor viktig for forskere, fiskere, oppdrettere og fiskeindustri å forstå de funksjonelle egenskapene ved sjømat. Dette gjelder alt råstoff fra fangst, lagring av levende fisk og oppdrett. Under fôring, slakting, prosessering og lagring skal optimal produktkvalitet og riktig håndtering være en grunntanke gjennom hele kjeden.

Nofima arbeider innen produksjon av fersk og fryst fisk, produksjon av modnede produkter som salt- og klippfisk, tørrfisk og røkt fisk, og har også aktiviteter for å etablere og øke kunnskap om grunnleggende egenskaper ved råstoff og produkter.

Fokus på kvalitet og lønnsomhet

Råstoff fra fangst og oppdrett skal prosesseres og bearbeides til en rekke markeder og kunder med ulik forventning og krav til kvalitet. Forskning og kunnskap om råstoff, prosesser og foredling medvirker til produksjon av kvalitetsprodukter, og bidrar slik til godt omdømme av norsk fisk og sjømat.

Gjennom forskning bidrar vi med kunnskap og ekspertise innen kvalitet og foredling, råstoffegenskaper, prosessering og prosessteknologi, og metoder for dokumentasjon og kontroll. Vår forskning omfatter foredling av fisk og sjømat, industriell bearbeiding med fokus på kvalitet og utbytte, og målemetoder for kvalitetskontroll og automatisering

 

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Heidi Nilsen

    Forskningssjef, Sjømatindustri

    Tlf: +47 77 62 90 04

Person

 

Forskningsområde innenfor Sjømatindustri

Fangst, håndtering og kvalitet

Fangst

Nofima arbeider med villfisk hele veien fra fangst til prosessering og distribusjon av gryteklare sjømatprodukter.

Ferske og frosne produkter

I de seinere år har vi sett økt fokus på produksjon og omsetning av fersk fisk både innenlands og for eksport. Dette innebærer utfordringer med hensyn til kvalitet og holdbarhet.

Hurtige målemetoder, sjømat

Ulike hurtigmetoder

Ved Nofima jobbes det med flere hurtige og objektive metoder som kan implementeres i en produksjonsflyt uten at råstoffet/produktet blir påvirket.

Modnede produkter

Modnede sjømatprodukter utgjør en betydelig del av produktene i norsk fiskeindustri og står for en stor andel av eksporten fra sjømatnæringa.

Råstoffegenskaper, sjømat

Vår forskning omfatter grunnleggende og funksjonelle egenskaper ved marint råstoff.

Slakting av fisk

En rekke faktorer påvirker fiskens kvalitet: trenging, pumping og bedøving