Forskningsområde

Avbildende spektroskopi, sjømat

Avbildende spektroskopi er en relativt ny metode som har vist seg velegnet for mange anvendelser.

Den baserer seg på å lage bilder av et objekt hvor hvert punkt i bildet representeres ved et lysspekter. Det vil si at der tradisjonell VIS/NIR spektroskopi gir et spekter som angir en midlere egenskap for en prøve, kan avbildende spektroskopi gi grunnlag for å lage et todimensjonalt egenskapskart.

Ved Nofima har vi vært med å utvikle et høyoppløselig online instrument med romlig oppløsning på 0.5x1.0 mm^2 med 128 spektrale band i området 400 til 1000 nm som kan brukes med transportbandhastigheter opp til 40 cm/s. Dette tilfredsstiller fiskerinæringens behov for prosesshastighet. Utviklede anvendelser omfatter påvisning av kveis, blod, svarthinne og skinnrester i hvitfiskfilet, og blod- og melaninflekker i rødfiskfilet.

Under denne aktiviteten utvikles det også verktøy for behandling av måledata. Forskerne har kommet fram til en robust preprosesseringsalgoritme som forenkler kalibrering av systemet og som er spesielt gunstig for påvisning av små objekter i et diffust medium som en fiskefilet.

Avbildende spektroskopi - blodfremheving Foto: Karsten heia
Copyright: Nofima

Avbildende spektroskopi - blodfremheving

Brosme resultat Foto: Karsten Heia
Copyright: Nofima

Brosme resultat

Brosme Foto: Karsten Heia
Copyright: Nofima

Brosme

Aktuelle saker