Forskningsområde

Avl og genetikk

Målet for avlsarbeid er å få fram dyregrupper som er mer produktive i oppdrett enn det man kan oppnå med å fange inn stamdyr i naturen år etter år.

Erfaringer fra norsk lakseoppdrett har vist oss at avl har bidratt til økt og mer lønnsom produksjon, og det har gitt Norge et fortrinn i internasjonal konkurranse.

Metoder innen molekylærgenetikk og molekylærbiologi har mye å bidra med innen tradisjonell avl. De har potensial til å øke presisjonen i avlsarbeidet, redusere innavl, forbedre vår forståelse av kompleks genetikk, og besvare viktige spørsmål rundt bærekraft og forvaltning gjennom sporing av gener.

Nofimas forskning innen avl og genetikk skal gi ny kunnskap slik at avlsprogram drives mer effektivt og bærekraftig. Lang fartstid og særdeles gode resultater å vise til fra avl på blant annet laks og tilapia, gjør at forskerne ved Nofima spiller en nøkkelrolle på verdensbasis innen anvendt avl og genetikk.

Lang fartstid og særdeles gode resultater å vise til fra avl på blant annet laks og tilapia, gjør at forskerne ved Nofima spiller en nøkkelrolle på verdensbasis innen anvendt avl og genetikk. Foto: Frank Gregersen, Nofima

Lang fartstid og særdeles gode resultater å vise til fra avl på blant annet laks og tilapia, gjør at forskerne ved Nofima spiller en nøkkelrolle på verdensbasis innen anvendt avl og genetikk.

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Ingrid Olesen

    Forskningssjef, Avl og genetikk

    Tlf: +47 64 97 04 38

    Mobil: +47 976 94 098

Person

Les også

Relatert forskningsområde

Kontaktperson

Les også

 

Forskningsområde innenfor Avl og genetikk

Avl

I avl velges den fisken ut som har de egenskapene vi er ute etter i oppdrett, som foreldre til neste generasjon

Å drive systematisk avl vil si å velge ut individer som skal bli foreldre, slik at neste generasjon blir bedre på utvalgte egenskaper.

Avlsmål

Nofima undersøker om avlsarbeid for økt sykdomsresistens påvirker skade av vaksine i bukhulen

Avlsmål angir retningen til et avlsprogram, det vil si de egenskapene som man ønsker å forbedre. Det kan være tilvekst, sykdomsresistens, filetfarge og flere.

Avlsprogram

Avlsarbeidet som har vært gjort på tilapia har vært svært vellykket.

I et avlsprogram velger vi ut fiskene med best gener for en art. Disse settes til å produsere den fisken som skal oppdrettes kommersielt. I tillegg bruker vi dem som grunnlag for produksjon av de neste generasjonene.

Eierskap til genene

Genene til disse torskelarvene er dyrebare.

Hvordan kan vi beskytte genetiske forbedringer og samtidig sikre rimelig tilgang til nytt genetisk materiale til oppdrettsnæringa?

Molekylærgenetikk

Bruk av molekylærgenetikk i tradisjonelt avlsarbeid har et veldig stort potensial for å gi raskere genetisk forbedring på mange kommersielle egenskaper hos ulike arter. Forskning innen molekylærgenetikk øker vår kunnskap om hvilke gener som styrer viktige egenskaper.