Forskningsområde

Baking

Innen bakerisektoren har man over flere år hatt en kraftig økning av importerte bakevarer. Dette har resultert i større konkurranse om kundene. For å møte konkurransen er bakerier i Norge nødt til å ha høyt fokus på produktutvikling.

Den senere tids fokus på helseriktig mat gir bakerier i Norge et konkurransefortrinn ved at de tradisjonelt har sunne bakevarer. Dette kan også gi muligheter for suksess utenfor landets grenser.

Nofima har forskere og fagpersonell med høy kompetanse innen komponenter i råvarer og hvordan disse påvirker kvaliteten på bakevarer i samspill med prosessbetingelser. I flere tiår har Nofima hatt fokus på hvetekvalitet. Nofima har høy kompetanse på egenskaper til hvete og hvordan man best mulig kan utnytte egenskapene under produksjon av bakevarer. I de senere år har Nofima også hatt fokus på de sunne kornsortene bygg og havre, og hvordan disse kan benyttes for å skape gode og sunne bakevarer.

Nofima har kompetanse innen forsøksdesign og statistikk, og dette benyttes aktivt inn i utviklingsarbeid sammen med bakerbedrifter for å utvikle nye produkter og optimaliserte prosessbetingelser.

Bakere og konditorer på huset samarbeider tett med forskerne for å oppnå ny kunnskap som er av verdi for norske bakeribedrifter, og som gjør produksjonsprosessene mer innovative. Våre ansatte hjelper bedrifter med baketekniske problemstilling og i å utvikle nye bake- og konditorvarer.

Nofima jobber tett med forskningsmiljøer i Norge, bedrifter langs hele verdikjeden fra jord til bord og bransjeorganisasjoner tilknyttet NHO Mat og drikke, som for eksempel BKLF (Baker- og Konditorbransjens Landsforening). Vi gjennomfører nettverk med bedrifter som kan dra nytte av hverandres kunnskap og der bedrifter får mulighet til å prøvebake i bakeriet ved Nofima.

Bakeriet på Nofima er godt utrustet, produksjonslinjene er fleksible og bakeriet er tett knyttet opp mot tilhørende laboratorier. Dette gjør at bakeriet egner seg godt som forsøksbakeri for bedrifter, lokale for kurs og nettverk, så vel som til forskningsaktiviteter.

 

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker