Forskningsområde

Bedøving, avliving, fiskevelferd og kvalitet

Slakteriforskriften som trådte i kraft i 2007 vektlegger hensynet til fiskens velferd. Sentrale områder er kravet til kompetanse hos operatørene og kravet om at fisken skal være bedøvd før den bløgges.

Forbudet mot bruk av CO2 i vann som bedøvingsmetode har ført til introduksjon av flere alternativer, i første rekke bedøving ved strøm eller slag. I tillegg til myndighetenes krav, har flere av de største kundene for norsk laks også krevd bruk av CO2 fjernet.

Nofima deltar i, og leder, prosjekter hvor nye teknologier og metoder blir evaluert og utprøvd. I disse prosjektene samarbeider vi nært med forvaltningsstøttede institutter som skal gi råd til myndighetene på området.

Et sentralt mål i arbeidet har vært å kombinere dyrevern og velferd med industriens og markedets krav til kvalitet og derigjennom forenkle implementeringen av de nye forskriftene. De viktigste områdene her er å unngå skader, stress og utmattelse slik at tiden før dødsstivhet blir lengst mulig. Nofima arbeider også med teknologisk innovasjon og oppdrag fra industrien på området.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

Relatert forskningsområde