Forskningsområde

Bedriftsstrategi

Bedrifter tar mange strategiske beslutninger som ofte er kritiske for bedriftens evne til å overleve.

Nofima undersøker strategiske valg som bedrifter tar, og hvilke konsekvenser disse får for bedriften. Denne kunnskapen er viktig for å styrke bedriftenes lønnsomhet og konkurranseposisjon.

Forskerne tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedriftene står overfor, og utvikler kunnskap som kan hjelpe bedriftene til å foreta strategiske valg.

Innenfor dette fagfeltet har vi lenge arbeidet med å utvikle kunnskap om hvilke bedrifter som oppnår varige konkurransefortrinn og hvilke egenskaper og strategiske beslutninger slike fortrinn bygger på.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

Person

 

Forskningsområde innenfor Bedriftsstrategi

Eksterne utfordringer

Bedriftens strategiske valg må også ses i sammenheng med konkurransesituasjonen.

Markedsstrategiske valg

Hvordan kan et produkt skille seg ut i mengden av lignende produkter?

Ressurser i bedriftene

Bedriftens egne ressurser setter grenser for hvilke strategiske valg de kan gjøre.

Tilpasningsevne

Når omgivelsene endres, må strategiske valg korrigeres.

Valg av organisering

Prosessen fra råvare til ferdig matvare består av mange ulike faser.

Valg av teknologi

Bedriftens valg av teknologiske løsninger er viktig både for hvilke produkter den kan lage og for kapasiteten.