Forskningsområde

BioLab

BioLab er en integrert del av forskningsinstituttet Nofima med spisskompetanse innenfor marine råvarer og produkter.

Det er dette samspillet med resten av Nofima som gjør det mulig for oss å gi kundene ekstra støtte og produktkunnskap langt utover det de vil få fra en vanlig kommersiell analyseleverandør.

Vi tilbyr analysetjenester innenfor områdene kjemi, mikrobiologi, biologi og fysikalske målinger.

BioLab er et oppdrags- og forskningslaboratorium som årlig utfører ca 50.000 analyser for norske og utenlandske virksomheter.

Som en del av vår analysevirksomhet kan vi også tilby rådgivning til våre kunder om analysevalg, omfang og tolkning.

Vi har mye kunnskap om råvarer, prosessutvikling og produkter innenfor marine ingredienser, fôr og oppdrett. Vi garanterer konfidensiell behandling av alle typer oppdrag.

Vårt kvalitetssystem er basert på kravstandarden ISO 17025, og laboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering med akkrediteringsnummer TEST045.

 

Tilgjengelige analysetjenester

Analysetjenester

Kjemisk sammensetning

 • Råprotein
 • Vann/tørrstoff
 • Aske
 • Fett (diverse metoder for analyse av upolart/polart fett)
 • Karbohydrater* (beregnet ved differanse)

Kjemiske analyser av protein/nitrogenforbindelser

 • Råprotein/total nitrogen (Kjeldahlmetode eller forbrenningsmetode)
 • Vannløselig råprotein
 • Totalt flyktig nitrogen
 • Trimetylamin og trimetylaminoksid*
 • Aminosyrefordeling* (frie og totale aminosyrer)
 • Taurin*
 • Cadaverin
 • Histamin
 • Pepsinfordøyelig protein*
 • Hydrolysegrad*
 • Peptid størrelsesfordeling*

Kjemiske analyser i fett og oljer

 • Frie fettsyrer/ Acid value
 • Fettsyrefordeling
 • Trans-fettsyrer*
 • Lipidklasser*
 • Vann i olje
 • Smuss i olje
 • Anisidintall
 • Peroksidtall
 • TBA-tall /TBARS*
 • Jodtall*
 • Forsåpingstall*
 • Uforsåpbare bestanddeler*

Mikrobiologiske analyser i fôr og næringsmidler

 • Salmonella(PCR- og NMKL-metode)
 • Kimtall
 • Enterobacteriaceae
 • Clostridium perfringens
 • Anaerobe sulfittreduserende bakterier
 • Mugg
 • Gjær
 • Koliforme bakterier
 • Bacillus cereus*
 • E. coli
 • Listeria monocytogenes*
 • Staphylococcus aureus*
 • Melkesyrebakterier*
 • Fekale streptokoller*

Fysikalske målinger

 • Partikkelfordeling* (med sikting eller ved billedanalyse)
 • Bruttoenergi*
 • Viskositet*
 • Vannaktivitet*
 • Smeltepunkt i fett og oljer* (slip point)
 • Durabilitet av fôrpellets* (pneumatisk eller mekanisk)
 • Hardhet av fôrpellets*
 • Synkehastihet av fôrpellets i vann*
 • Fettabsorbsjon i fôrpellets*

Mineralanalyser

 • Natrium, Fosfor, Krom, Jern, Kalium, Kalsium, Magnesium, Sink, Kobber, Fluor

Andre analyser

 • Fritt astaxanthin i fôrog næringsmidler
 • Astaxanthinestere i krill og rekeprodukter*
 • Cantaxanthin i fiskefôr*
 • Karotenanalyser i fôrvarer som er tilsatt Panaferd og Phaffia*
 • Stivelse* (totalt og forklistret)
 • Råtrevler*
 • Vannaktivitet*
 • Ethoxyquin og andre kjemiske antioksidanter i fôrvarer*
 • Salt
 • Vitamin A*
 • Vitamin E*
 • Formaldehyd*


Analyser merket med * er ikke akkrediterte.

Prosjekter

Vi utfører også ulike prosjekter der vår analysekompetanse normalt utgjør en vesentlig del. Følgende eksempler kan illustrere dette:

• Lagringsforsøk hvor næringsmidler eller fôrvarer blir lagret under strengt kontrollerte betingelser mens mikrobiologiske og kjemiske parametre jevnlig blir registrert

• Dokumentasjon av inaktiveringseffekten av aktuelle tid/temperaturkombinasjoner på mikrobiologiske modellorganismer i kundens egne produkter

• Konserveringsforsøk

• Metoder for dekontaminering av konkrete produkter

• Prosessveiledning. For eksempel med oppklaring av kontamineringsveier

• Stressforsøk, for eksempel oksidasjonsforsøk eller tørkeforsøk

• HACCP analyser

BioLab tilbyr analysetjenester innen områdene kjemi, mikrobiologi, biologi og fysikalske egenskaper. Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

BioLab tilbyr analysetjenester innen områdene kjemi, mikrobiologi, biologi og fysikalske egenskaper.