Forskningsområde

Bioprosessering

Bioprosessering av marine råstoffer gjennomføres i prosesslaboratoriet driftet av Nofima.

Prosesslaboratoriet er en utstyrspark som tilbys bioteknologiske bedrifter med ønske om utvikling av nye produkter. Den grunnleggende, forskningsbaserte delen i utviklingen av marin bioteknologisk industri forgår i liten skala på laboratoriebenken. I overgangen fra laboratorieskala til industriell skala trenger bedriftene å prøve ut prosessene sine i pilotskala. Prosesslaboratoriet gjør dette mulig.

Prosesslaboratoriet inneholder pilotskalautstyr for enhetsoperasjoner som omfatter filtreringsteknologi (MF.UF og RO), separasjonsteknologi (dekanter og sentrifuge), tørketeknologi (vakuum, m.m.), emulgerings- og ekstraksjonsteknologi.

Laboratoriet er utstyrt med tilliggende infrastruktur i form av fryserom, kjølerom, klimaskap, vann og damp. Det er tilgang til prosesslaboratoriet fra gateplan, samt tilgjengelig traverskran og truck. Brukere av prosesslaboratoriet kan trekke veksler på den øvrige kompetansen i forskningsgruppene i Nofima.

Prosesslaboratoriet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT), bioteknologibedrifter i regionen og Nofima.

Prosesslaboratoriet er etablert for å bidra til nyskaping innen marin bioteknologi. Det har en regional forankring, men en nasjonal og internasjonal målgruppe.

Forsøkshall. Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Forsøkshall.

Aktuelle saker