Forskningsområde

Produksjonsbiologi

Nofima utvikler kunnskap som bidrar til å optimalisere produksjonsbetingelsene hos akvatiske oppdrettsorganismer.

Dette innebærer å kartlegge faktorer og forstå mekanismer som påvirker dødelighet, vekst, fôrutnyttelse, slaktekvalitet, samt helse og velferd hos dyrene.

Forskerne våre arbeider med tradisjonelle laksefisk, innlandsfisk, torsk, og med utvikling av nye marine oppdrettsarter, både fisk og skalldyr. Nofima vil også bidra til utvikling av ny produksjonsteknologi. Den produksjonsbiologiske forskningen integrerer i stor grad kunnskap fra de øvrige og mer faglig avgrensede satsingsområdene innen akvakultur.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Hilde Toften

    Forskningssjef, Produksjonsbiologi

    Tlf: +47 77 62 90 53

Person

 

Forskningsområde innenfor Produksjonsbiologi

Bærekraft og fiskevelferd

I de fleste henseende er god dyrevelferd synonymt med lite sykdom, god tilvekst og god fôrutnyttelse, altså god og kostnadseffektiv produksjon. Dette er bakgrunnen for vår fokus på velferd i forskningsarbeidet.

Produksjonsoptimalisering

For å utvikle og optimalisere produksjon av matfisk hos den enkelte oppdretter er det behov for grunnleggende kunnskap om og kontroll over mange ulike aspekter ved produksjon av matfisk i sjø.

Resirkulering av vann

Tilgang på rent vann er begrensende for dagens fiskeoppdrettsnæring. Norge har store vannressurser, men andelen som kan benyttes til produksjon av fisk er begrenset. Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.