Forskningsområde

Emballasje og gastronomi

I produktutvikling er det viktig å forstå hvilke egenskaper (smak, lukt, farge, tekstur, helse, kjemisk sammensetning) som er viktige for forbrukernes preferanser for produktet.

Et kritisk trinn i produktutviklingen er rask og treffsikker utvikling/optimalisering av emballasje og pakningsmateriale som gir et produkt med ønsket kvalitet innenfor en gitt produktkalkyle.


I dag finnes et stort spekter av emballasje som også er beregnet for ferdigmat og hurtigmatsektoren. Enkelte ev disse har innebygd dampventil. Dampen frigis fra matvarene, men i emballert mat innesluttes dampen i emballasjen og fører til dampkoking av produktet. Ved en bestemt temperatur-trykk kombinasjon åpnes ventilen og overtrykket i pakningen, i form av luft og damp, slippes ut. Bruk av ventilering balanserer trykket i pakningen, slik at maten blir jevnt og skånsomt oppvarmet.
I dag forskes det på:

  • Skånsom og rask oppvarming
  • Emballasje med ventilsystemer som danner dampkammer
  • Flerkammersystemer

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

  • Tre nøkler til matglede for eldre

    28. oktober 2013

    Positive måltidsopplevelser, produktutvikling og kompetanse. Det er funnene i et tverrfaglig prosjekt som har sett på hvordan man kan sikre god mat og ernæring til eldre. For mat er en nødvendighet og måltidet skal være en glede, også for seniorene blant oss.

Person

Prosjekter

Prosjekter