Forskningsområde

Ernæring

Bedre utnyttelse og verdiskaping av marine fôrråvarer og ingredienser.

Nofima har som mål å øke utnyttelse og verdiskaping av marine fôrråvarer og ingredienser og jobber strategisk med å identifisere essensielle komponenter i marint råstoff av betydning for formulering av kommersielle fiskefôr.

Området omfatter bruk av bioteknologi for å øke tilgjengelighet av næringsstoffer i marine og vegetabilske fôrråvarer.

Forskning på anvendelse av alternative fôrråvarer inkluderer utnyttelse av plankton (krill og amfipoder), avskjær og biprodukter, ensilert råstoff og vegetabilske proteinråvarer.

Forskningfeltet omfatter tverrfaglig kompetanse og erfaring innenfor råvarer, ernæring, teknologi og bioteknologi, fôrteknologi og prosessering.

Teknologikompetansen i instituttet er sentral for å kunne fremstille høykvalitets ingredienser og fôrråvarer, og i utvikling av fôr til etablerte og nye oppdrettsarter.

Nofima har i en årrekke jobbet med å utvikle nye fôrkonsepter og spesialtilpassede fôr til en rekke arter som skalldyr og marin fisk og bidratt til å løse faglige flaskehalser for kommersielt yngeloppdrett.

Innenfor forskningsfeltet ernæring fokuseres det på utvikling av ingredienser til funksjonelle fôr og næringsmidler, helserelatert forskning og utvikling av fôr til nye arter.

Brukere av forskningsresultat vil primært være oppdretts- og fôrindustri, samt ingrediensindustri.

Laksebein som fôrmiddel. Foto: Sissel Albrektsen
Copyright: Nofima

Laksebein som fôrmiddel.

Aktuelle saker

  • Fiskebein gir robust laks

    9. februar 2011

    Ved å bruke fiskebein som fosforkilde i laksefôr, vokser laksen bedre, skjelettet blir sterkere og miljøet spares for unødvendig forurensning.

Kontaktperson

Person

Kontaktperson

 

Forskningsområde innenfor Ernæring

Ernæring på ulike livsstadier

Torskelarver kjemper om en Artemia

For å produsere fisk optimalt gjennom hele livssyklusen, veksler en oppdretter mellom en rekke gode fôr som er tilpasset de ulike fiskestørrelsene og utfordringer fisken møter gjennom sitt liv. Men for å forbedre fôret ytterligere, er det viktig å finne og bruke komponenter som jobber på lag med fiskens biologi, slik at energien og næringsstoffene i fôret utnyttes bedre.

Fôr til marine larver og skalldyr

Åpnet kråkebolle.

Nofima har forsket på utvikling av fôr til marine larver i mer enn 10 år.