Forskningsområde

Fiskehelse

Nofimas forskning på fiskehelse omfatter sykdomsforebygging, vaksineutvikling og smittemodeller, kartlegging av og årsaker til misdannelser.

Gjennom mange års forskning på fiskens forsvarsmekanismer (immunforsvar) og på interaksjoner mellom bakterier/virus og fisken har Nofima bygget opp kunnskap som er nyttig for utvikling av vaksiner og andre forebyggende tiltak. Dette har igjen bidratt til mindre bruk av antibiotika og andre medisiner til oppdrettsfisk.

Miljørelaterte forhold, slik som fôrsammensetning, vannkvalitet, aktivitetsnivå og stress, har også stor innvirkning på fiskens helse, overlevelse og velferd. Det samme gjelder avl og genetikk. Nofimas flerfaglige profil gjør at kompetanse og aktiviteter innen avl og genetikk, fôr og ernæring, effektiv og bærekraftig produksjon også kan benyttes i prosjektaktivitetene som omhandler fiskehelse.

Ved Nofima studerer vi hvordan misdannelser hos oppdrettsfisk kan forebygges. De siste tiårs forskning har vist at en del miljøfaktorer spiller inn. Vi har gitt konkrete anbefalinger på tilpasninger i produksjonsrutinene, som har ført til at antall tilfeller av misdannelser i oppdrettsnæringen synker.

Vaksinering av fisk. Foto: Nofima, Frank Gregersen

Vaksinering av fisk.

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Gunn Berit Olsson

    Forskningssjef, Fiskehelse

    Tlf: +47 77 62 90 71

    Mobil: +47 474 62 565

Person

Les også

Relatert forskningsområde

Prosjekter

Kontaktperson

Prosjekter

Les også

 

Forskningsområde innenfor Fiskehelse

Misdannelser

I en bærekraftig biologisk produksjon forventer vi at fisken som produseres skal være sunn og normal. I fiskeoppdrett produseres det til tider alt for mange individer med misdannelser, og det er både et velferdsproblem og en kilde til økonomiske tap.

Smittemodeller

Vintersår på laks

Nofima kan tilby smittemodeller på fisk for både virus- og bakteriesykdommer.

Sykdomsforebygging

Torskeceller i kultur.

Det er viktig med forebyggende tiltak for å redusere sykdomsutbrudd hos oppdrettsfisken og for å unngå bruk av antibiotika. Økt kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og fiskens eget forsvar mot disse bidrar til å sikre oppdrettsfiskens helse og velferd. Det vil også gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig.

Vaksineutvikling

Nofima har siden 1998 (daværende Fiskeriforskning) hatt en smittemodell for IPN virus på laksesmolt som brukes både i egen forskning og i oppdrag for vaksine- og fôrprodusenter med produkter i det norske markedet.