Forskningsområde

Gasspakking av fisk

Modifisert atmosfærepakking (MAP) med CO2 forlenger fiskens holdbarhet. Den antimikrobielle effekten av CO2 er godt dokumentert.

Optimalisering av MAP kan bli gjort ved å maksimere mengde av løst CO2 i fiskeproduktet. Dette er viktig da det kun er løst CO2 som kan hemme veksten av bakterier. Faktorer som påvirker dette er gassblanding og partialtrykket til CO2, forholdet mellom gassvolum og produktvolum (g/p forhold), pH, kjemisk sammensetning av fiskeproduktet, mikrobiologi og lagringstemperatur.

Økt g/p forhold fører til økt mengde CO2 løst i produktet. Samtidig fører høyt g/p forhold til transport av mye gass og mindre mengde produkt. Ut fra denne problemstillingen har Matforsk utviklet en CO2-emitter som produserer CO2-gass etter forsegling av pakken. Den fungerer som en fuktabsorber, og aktiveres av væsketapet som dannes fra fisken under lagring. CO2-emitteren kan dermed øke partialtrykket til CO2 i pakken samtidig som mindre gassvolum kan brukes (g/p forhold 1:2), uten at dette går på bekostning av kvalitet og holdbarhet.

Bildet viser samme mengde fisk pakket med og uten CO2 emitter. Størrelsen på pakningen med CO2 emitteren kan reduseres, noe som gjør pakkemetoden svært effektiv i transport og redusert miljøbelastning.

Gasspakking med emitter. Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Gasspakking med emitter.

Kontaktperson

Relatert forskningsområde