Forskningsområde

Biospektroskopi og sensorteknologi

Behovet for raske og ikke-destruktive målemetoder er økende, først og fremst fordi det stilles krav til økt produksjonseffektivitet samtidig som produktkvaliteten skal opprettholdes eller forbedres.

For å kunne gjøre relevante analyser er det nødvendig med et bredt spekter av hurtige spektroskopiske målemetoder. Slike online-teknikker gjør det mulig å belyse prøver og måle hvor mye lys som for eksempel absorberes ved ulike bølgelengder. Dette forteller igjen noe om kjemisk sammensetning av maten og kan brukes til sortering eller prosesstyring.

Avbildende spektroskopiske metoder kan brukes til å måle mange kjemiske komponenter på en gang, en slags kjemisk "fingerprinting". De kan også brukes til kontinuerlig og ikke-destruktiv måling av produkter og prosesser over tid, og i mange tilfeller kan kjemiske egenskaper og prosesser avbildes direkte i prøvene. Alle disse egenskapene gjør metodene allsidige, fleksible, effektive og svært informative.

Hos Nofima utvikler vi nye raske målemetoder som er relevante og anvendbare for både industriell kvalitetskontroll og næringsmiddelforskning. Applikasjonene baseres på:
• NIR (nær-infrarød)
• FT-IR
• Raman
• fluorescensspektroskopi
• gass og væskesensorer.

Sammenlignet med tradisjonelle metoder kan disse metodene ofte gi ny og bedre innsikt i komplekse problemstillinger.

 

None Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Biospektroskopi og sensorteknologi

Fluorescens-spektroskopi

Fluorescens-spektroskopi er en svært sensitiv metode. Faktisk kan den være 1000-10.000 ganger mer følsom enn for eksempel NIR, Raman og FT-IR.

FT-IR

Fourier-transform infrarød (FT-IR) spektroskopi har vært brukt til å analysere biologisk materiale siden 1980-tallet, og Nofima har jobbet med FT-IR-spektroskopi siden 2002.

NIR

Nærinfrarød (NIR)-spektroskopi er en rask målemetode som egner seg til kvantifisering av ulike egenskaper i mat, eksempelvis online-målinger av vann- og fettinnhold.

Raman

Raman er et stort fagfelt som inkluderer mange forskjellige online måleteknikker. Hos Nofima brukes Raman hovedsakelig til detaljerte strukturstudier av forskjellige typer molekyler.