Forskningsområde

Helseeffekter

Matens effekt på helsa: Det er fortsatt mye forskning som skal til for å finne ut av hvordan kroppen opptar bioaktive komponenter, og hvordan disse virker i kroppen.

På Nofima studerer vi hvordan utvalgte faktorer i matproduksjon påvirker atferden til bioaktive bestanddeler, i samarbeid med andre fagmiljøer innen helse. Vi studerer også den direkte helsemessige betydningen av de ulike bioaktive komponentene. Vi benytter vår analyseplattform for mat til å måle forandringer i helsefremmende stoffer i humane prøver som følge av kostholdsendringer, og effekter av mat på vår helse.

Nofima har et cellelaboratorium, som brukes til blant annet å sjekke effekten av ulike bioaktive komponenter direkte på menneskeceller og en tykktarmsmodell for å få mer kunnskap om hvordan komponentene i maten virker på bakteriefloraen i tarmen.

Økt forståelse for sammenhengen mellom mat og helse krever samarbeid. Vi har en felles satsning på "Mat for bedre helse" i Matalliansen (Nofima og Universitetet for miljø- og biovitenskap) der maten er hovedfokuset. Gjennom våre dyktige fagpersoner har vi i dag god kontakt med flere fagmiljøer innen medisin og ernæring. Vi samarbeider også med ernæringsmiljøer og medisinske miljøer.

 

Hva skjer med maten når den fordøyes? Foto: Illustrasjon: Trine V. Håbjørg

Hva skjer med maten når den fordøyes?

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Helseeffekter

Forebygging av livsstilssykdommer

Hva vi spiser kan innvirke på livstilssykdommer som blant annet overvekt og metabolsk syndrom, osteoporose, fordøyelse og tarmhelse.

In vitro og in vivostudier

I cellelaboratoriet kan vi sjekke effekten av mat direkte på humane celler

Å måle helseeffekter som følge av kosthold har ofte et langtidsperspektiv. Nofima har bygd et cellelaboratorium der vi kan sjekke effekten av ulike bioaktive komponenter fra mat (f.eks. antioksidanter, karbohydrater, bakterier og fettstoffer) direkte på humane celler.