Forskningsområde

Innovasjon og produktutvikling

For å hevde seg i dagens tøffe konkurransesituasjon må næringsmiddelaktører ha fokus på nyskaping og innovasjon i et stadig høyere tempo. Fokus på innovasjon er et av de viktigste virkemidlene for å øke konkurransekraften og verdiskapingen i matsektoren.

Nyskaping og innovasjon skjer ofte i samspill mellom ulike aktører og i skjæringspunktet mellom ulike fagområder og bransjer.

Et smakfullt brygg

Vi har rådgivere som hjelper deg gjennom hele innovasjonsprosessen fra idégenerering og idéutvikling til konseptbeskrivelse og utvikling av ferdig produkt. Vi har tilgang til kompetanse innen mange ulike fagfelt, og kan sette sammen hensiktsmessige team avhengig av problemstilling.

I en innovasjonsprosess jobber våre innovatører tett sammen med kunden og andre fagpersoner i Nofima og vårt øvrige faglige nettverk. slik at vi i samarbeid kan sette sammen et velsmakende brygg. Den skal bestå av ingredienser som er tilpasset din målgruppes behov. Det være seg helseriktig mat, smaker, farger, design eller pakkeløsninger.

Det finnes ulike modeller for arbeid med innovasjon og produktutvikling. I vårt arbeid søker vi å løse forbrukernes behov med utganspunkt i hva som er teknologisk mulig og kommersielt lønnsomhet.

Trender

Et produkts livssyklus i matindustrien er i dag 15 år kortere enn for 20 år siden. Industrien må tilpasse seg nye trender som for eksempel helse- og miljøutfordringer. Dette vil gi muligheter for et stort antall nye produkter. Produktutvikling er også et resultat av kjedenes innflytelse, hvor kampen om hylleplass og forbrukeroppmerksomhet krever at leverandørene presenterer sortimenter som ivaretar både stabilitet og fornyelse. Å utvikle nye produkter og konsepter innebærer å ta risiko. Nofima er derfor opptatt av å finne frem til faktorer og arbeidsformer som kan øke suksessraten for nyutviklinger.

 

 

Innovasjon og produktutvikling Copyright: Trine V. Håbjørg

Innovasjon og produktutvikling

Kreative prosesser Copyright: Trine V. Håbjørg

Kreative prosesser

Forbrukerstudier Copyright: Trine V. Håbjørg

Forbrukerstudier

Spisesituasjon Copyright: Trine V. Håbjørg

Spisesituasjon

Måltid Copyright: Trine V. Håbjørg

Måltid

Konkurrentanalyse Copyright: Trine V. Håbjørg

Konkurrentanalyse

Salgskanaler Copyright: Trine V. Håbjørg

Salgskanaler

Presentasjon av produkt Copyright: Trine V. Håbjørg

Presentasjon av produkt

Prøveproduksjon Copyright: Trine V. Håbjørg

Prøveproduksjon

Samarbeidspartnere Copyright: Trine V. Håbjørg

Samarbeidspartnere

Innovatørene Copyright: Trine V. Håbjørg

Innovatørene

Bryggeriet Copyright: Trine V. Håbjørg

Bryggeriet

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Innovasjon og produktutvikling

Kreative prosesser

Kreative prosesser

Vi inspirerer og veileder deg til å tenke kreativt, nytt og samtidig strukturert, i din innovasjonsprosess.

Hvem er kunden?

For at et nytt produkt skal bli en suksess må det løse et behov i markedet. Det hjelper ikke om produktet er aldri så teknisk avansert dersom det ikke møter forbrukernes behov.

Bryggeriet

Bryggeriet

I Bryggeriet – vårt kreative idélaboratorium – ønsker vi å stimulere de kreative sanser. Rommet inneholder utstyr som skal til for å gjennomføre en innovasjonsprosess.

Innovatørene

Innovatørene

Innovatørene – eller idèbryggerne – har lang erfaring i å bistå matindustrien med innovasjon og produktutvikling.

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalyse

Analyser din konkurransesituasjon. Når din bedrift er i gang med en innovasjonsprosess, må du sette av tid på å utføre en konkurrentanalyse.

Måltidsløsninger

Måltid

Forbrukere spiser ikke kun enkeltprodukter, men også måltider. Måltidsstrukturen er i ferd med å endres fullstendig.

Produktprofil

Presentasjon av produkt

Produktprofil utvikles når brukerprofilen er satt. Du vet hvem målgruppen din er. Nå skal produktet gis en profil som møter kundens behov.

Prøveproduksjon

Prøveproduksjon

Hvordan kommer du fra produktidè til resepter og prototyper? Vi har utstyr og lokaler for prøveproduksjon.

Salgskanaler

Salgskanaler

Nye mattrender og utvikling i befolkningens spisemønster er avgjørende for valg av salgskanaler ved lansering av nye produkter. Det er viktig å kjenne de ulike salgskanalene, og det er like viktig å kunne utnytte potensialet salgskanalene gir.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Samarbeidsrelasjoner mellom ulike aktører kan medføre høyere verdiskaping for alle parter. Skal du for eksempel utvike et helseprodukt, bør du ha tett kontakt med ernæringsmiljøer.

Spisesituasjon

Spisesituasjon

Hvordan produktet bør være avhenger av spisesituasjon og målgruppe. Skal det spises på landeveien eller på lørdagskvelden? I bil, fly, på jobb, skole, ved dekket spisebord eller i sofaen.