Forskningsområde

Kjøtt

Forbrukerne er kravstore til både slakte- og spisekvalitet i kjøtt. Kjøttet skal være magert, mørt og saftig, samtidig som også fargen og det visuelle utseende er av betydning. Ytterligere ønsker er at kjøtt skal være enkelt og raskt å tilberede.

Kjøttets råvarekvalitet defineres ut fra blant annet mørhet, bindeegenskaper og proteinkvalitet. Variasjoner i produktkvalitet er et stort problem for kjøttbearbeidende industri, og forståelse av de biologiske prosessene som ligger bak kjøttkvalitetsegenskapene er fremdeles en stor utfordring. Både gener, fôring og behandlingen av dyrene før og etter slakt har betydning for kvaliteten.

Nofima har kompetanse knyttet til hvordan håndtering etter slakt påvirker kvaliteten. Nyere forskning viser at kvaliteten også er avhengig av hvilke biokjemiske prosesser som finner sted, og hvor fort disse prosessene går etter slakt.

Nofima har omfattende kompetanse på hvordan produksjonen av salt kjøtt og fisk kan forbedres, og samarbeider med flere velrenommerte forskningsinstitutt i europeiske land. I utviklingen av optimale saltnivåer for kjøtt og fisk benytter vi spektroskopiske teknikker som for eksempel FT-IR og Raman.

 

None Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Kristin Hollung

    Forskningssjef, Mat og Helse

    Tlf: +47 64970142

    Mobil: +47 959 70 682