Forskningsområde

Markedsbasert høsting

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander.

Dette skjer under strenge reguleringer av hvor mye som årlig kan tas ut fra ulike bestander.

Det fins imidlertid ulike måter å fiske på, som gir ulike økonomiske resultat.

Nofima har en unik kompetanse på hvordan valg av strategier for fangst/høsting påvirker den totale verdiskapingen.

Vår kunnskap har vært mye brukt av myndighetene for at fisken som fiskes er godt egnet til å lage produkter som kundene ønsker. Slik kan verdien av knappe fiskekvoter økes.

I arbeidet med å utvikle denne kunnskapen bruker vi et perspektiv som inkluderer alle faser i produksjonen - fra fangst til konsum.

Vår kunnskap på dette området er særlig brukt til å utvikle fangstreguleringene innen en rekke fiskerier.

Målet er å øke verdien fra et bærekraftig fiske gjennom å fange fisk som er særlig godt egnet til å produsere de mest verdifulle produktene.

Havbruk

Ett spørsmål som har fått særlig oppmerksomhet er hvordan man kan øke andelen fisk som fanges og lagres levende.

Hensikten er å fôre den i fangenskap slik at den kan vokse seg større, og at den kan selges fersk i perioder med lav tilgang på fisk.

Nofima har et unikt fagmiljø som kombinerer biologi, teknologi og økonomi som utvikler nødvendig kunnskap for å utvikle og øke interessen for fangstbasert havbruk.

 

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander. Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Store deler av fiskerinæringa lever av å fiske og produsere mat fra ville fiskebestander.

Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima Marin

Havner til slutt på middagsbordet Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima Marin

Havner til slutt på middagsbordet

Aktuelle saker