Forskningsområde

Markedsstrategi

Hvordan kan norske sjømatbedrifter oppnå konkurransefortrinn ut fra kunnskap om markedsføring?

Forskere ved Nofima studerer mulige strategier for markedsføring handler og bidrar gjennom dette med å skaffe kunnskap om hvordan bedrifter vurderer markeder og tilpasser seg strukturelle forhold og krav fra kunder (både forbrukere og industrielle kunder).

En målsetting er å bidra med kunnskap om hvordan norske sjømatbedrifter kan oppnå konkurransefortrinn ut fra kunnskap om disse forholdene.  

Nofima bidrar med kunnskap om barrierer og muligheter for at en bedrift skal kunne velge en strategi hvor produktene skiller seg ut i mengden.

Fiskerinæringen anses ofte for å være en industri hvor produktene ofte er ganske like, og hvor det er viktig å vurdere hvordan produktene kan skille seg ut. Men kan alt gjøres til noe unikt?

None Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

Person

 

Forskningsområde innenfor Markedsstrategi

Markedskanaler

Nofima bidrar med kunnskap om hvordan bedrifter kan optimalisere og tilpasse seg for å få konkurransefortrinn.