Forskningsområde

Markedsstrategiske valg

Hvordan kan et produkt skille seg ut i mengden av lignende produkter?

Forskningen på markedsføringsstrategier tar for seg kunnskap om:

  • Hvordan bedrifter vurderer enkeltmarkeder.
  • Hvordan de tilpasser seg konkurrentene og spesifikke krav fra kunder.
  • Hvordan de ut fra kunnskap om dette kan oppnå konkurransefortrinn.

Hvordan kan et produkt skille seg ut i mengden av lignende produkter?

I fiskerinæringen tenker man ofte at produktene som lages er ganske like, uavhengig av produsent.

Nofima skaffer kunnskap om hvilke barrierer og muligheter det er for å velge produktdifferensiering (det at en vare skiller seg ut) som strategi.

Nofima har mye kunnskap om merkevarebygging og merking av produkter. Vi undersøker i hvilken grad merkevarebygging og bruk av sekundærmerker (slik som Debio, Godt Norsk mv) kan være mulige strategier for norsk næringsmiddelindustri.

Vi skaffer også kunnskap om hva som vil være forbrukernes respons på slike tiltak.

Med nye oppdrettsarter og nye måter å produsere fisk på, får norsk sjømatnæring flere muligheter for markedsføring. For eksempel vil en ha nytte av ulike produkts- og markedsstrategier for villfanget eller oppdrettet torsk.

Nofima har kompetanse og kunnskap om hvordan man kan tilpasse seg effektivt i markedet.

Vi kan også tilby kunnskap om alternative strategier for posisjonering i markeder; design av markedskanaler, segmentering og nisjevalg for å oppnå konkurransefortrinn.

None Foto: Frank Gregersen
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Person

Relatert forskningsområde

Prosjekter

Prosjekter