Forskningsområde

Mat og helse

En av ryggradene i Nofima er forskning innen mat og helse. Helse er et viktig innovasjonsområde for matindustrien, og antallet helseoptimaliserte produkter og måltider øker. Det gjør også kunnskap om effekter av helsebringende komponenter i mat.

Vi fokuserer på å hjelpe industrien med å utvikle mat for bedre helse. Som matindustriens kompetansesenter og samarbeidspartner ved utvikling av sunne produkter og måltidsløsninger, kan vi også være en brobygger mellom myndigheter og kompetansemiljøer – både i inn- og utlandet.

Kostholdet har stor betydning for å forebygge både livsstilsykdommer som kreft, hjerte-/karlidelser, overvekt og type 2 diabetes. Næringsmiddelindustriens viktigste utfordringer blir å skape sunne produkter og måltidsløsninger som kan forebygge nettopp livsstilsykdommer og bedre livskvaliteten. Matglede og matkvalitet er viktig for at forbrukerne skal bli bevisst sammenhengen mellom mat og helse.

Hos Nofima er vi opptatt av en helhetlig tankegang, og har - og bygger stadig - kompetanse på

  • sunne produkter og måltider
  • råvarer og hvordan helsekomponentene ivaretas under prosessering og lagring
  • hvilke effekter helsekomponenter har i menneskekroppen
  • innsikt i forbrukernes oppfatninger relatert til helseriktig mat

 

 

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Mat og helse

Bioaktive helsekomponenter

Bioaktive helsekomponenter har betydning for hvor sunne de enkelte matvarene er. I Nofima har vi internasjonal forskningskompetanse på bioaktive helsekompoenter i korn, sjømat, frukt, bær og grønnsaker.

Forbrukerinnsikt og helseriktig mat

Hos Nofima har vi internasjonal spisskompetanse knyttet til å forstå forbrukernes opplevelse og sensoriske persepsjon av helseriktig mat i ulike situasjoner.

Helseeffekter

Matens effekt på helsa: Det er fortsatt mye forskning som skal til for å finne ut av hvordan kroppen opptar bioaktive komponenter, og hvordan disse virker i kroppen.

Prosess og lagring

Prosess for optimal bevaring av helsekomponenter: Vi forsker på hvordan helsekomponenter best kan ivaretas under prosessering og lagring, og hjelper industrien med å utvikle mat for bedre helse.

Råvarer

Sunne råvarer for det norske markedet står i fokus hos Nofima. Vi har internasjonal forskningskompetanse på bioaktive komponenter i korn, sjømat, vegetabiler, frukt og bær.

Sunne produkter og måltider

Nordmenn bruker stadig mer penger på mat og måltider utenfor hjemmet. Dette markedet øker sterkt, dermed øker også viktigheten av at slike måltider har en god ernæringsmessig sammensetning.