Forskningsområde

Modnede produkter

Modnede sjømatprodukter utgjør en betydelig del av produktene i norsk fiskeindustri og står for en stor andel av eksporten fra sjømatnæringa.

Salt- og klippfisk, tørrfisk og røkt fisk er produkter med lang tradisjon i fiskerinæringa.

Forskningen på dette feltet omfatter blant annet hvordan forskjellig råstoff og ulike produksjonsmetoder vil kunne påvirke utbytte og smak. Vi ønsker å vise hvordan tidkrevende produksjon kan moderniseres og effektiviseres uten at det går på bekostning av kvalitet og utbytte.

Området dekker også utvikling og tilpassing av nye produkter og produksjonskonsepter. Dette for å imøtekomme leverandører og forbrukeres krav til tilgjengelige produkter med enkel og rask tilberedning. Innen dette området ligger også aktiviteter for å løse problemstillinger relatert til kvalitetsbestemmelse og holdbarhet av modnede sjømatprodukter.

None Copyright: Nofima

Aktuelle saker