Forskningsområde

Økonomi

Kunnskap fra økonomiske modeller brukes til å gi råd om strategiske valg, både til forvaltning, bransjer og bedrifter.

Nofimas faggruppe Næring og bedrift arbeider med forskningsprosjekter som bygger på bedrifts- og næringsøkonomi.

Gjennom mange år har vi utviklet en unik database som inneholder årlige regnskapsdata fra enkeltbedrifter i norsk fiskerinæring.

Disse tallene brukes i økonomiske modeller for å analysere bedrifters og bransjers utvikling i lønnsomhet, produksjon og struktur i fiskerinæringen.

Kunnskap fra slike modeller brukes til å gi råd om strategiske valg, til både forvaltning, bransjer og bedrifter.

Vi gir også råd om hvordan myndigheter kan utvikle sin regulering av næringsvirksomhet, slik at bedrifter og næringer får økt lønnsomhet og forbedret konkurranseposisjon.

Denne kunnskapen er også viktig for forvaltningen av marine ressurser, slik at disse kan utnyttes effektivt og bærekraftig.

Våre økonomer jobber tett sammen med teknologer og naturvitere i Nofima, særlig fagmiljøene innen produksjonsteknologi og biologi.

Forskningen innen bedrifts- og næringsøkonomi utføres med solid kunnskap om fiskerinæringen som levevei og konkurransearena.

None

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Bent Dreyer

    Forskningssjef, Næring og bedrift

    Tlf: +47 77 62 90 23

Person