Forskningsområde

Produksjon av mat

Sammenhengene mellom råstoffkvalitet, prosess og matvarekvalitet er komplekse. Dagens konkurransesituasjon krever høy produktutviklingstakt, hvilket gjør innovasjon til et viktig område innen matproduksjon.

Nofima fokuserer på hvordan man kan oppnå en kostnadseffektiv produksjon med utgangspunkt i optimalisering av råvarer, ingredienser og prosesser. Våre forskere og spesialister har stor kunnskap om råvarer, deres egenskaper og endringer råvarene vil få under produksjonsprosessen.

Ved utvikling av nye eller endrede produkter, kan norsk næringsmiddelindustri søke hjelp i utvikling av produktene hos Nofima. Vi arrangerer kurs, nettverk og samlinger, samt gir konsulentbistand på området. Prøveproduksjoner og demonstrasjoner med reelt prosessutstyr står sentralt. Nofima har blant annet tilgjengelig egen baker, konditor og pølsemaker. Disse jobber tett med forskere og ingeniører.

Vi tilbyr i tillegg prøveproduksjon i Nofimas produksjonshaller, der man har tilgang på alt utstyr man trenger for å komme så nær en normal produksjon som bedrifter har til daglig. Hos Nofima har vi etablert matverksteder med vegetabilhall, kjøtthall, fiskehall, bakeri og pakkehall.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

Person

 

Forskningsområde innenfor Produksjon av mat

Ferdigretter

Det er krevende å sette sammen et måltid og bevare konsistens, smak og andre viktige egenskaper som sprøhet og saftighet i alle komponentene i måltidet

Fiskeprodukter

Et større fokus på helse og bærekraft fører til økt etterspørselen etter fiske- og sjømatprodukter. Samtidig byr fisk og annen sjømat på en rekke utfordringer – først og fremst knyttet til lukt, holdbarhet og sensorisk kvalitet.

Kjøttvarer

I et stadig mer internasjonalt marked, øker viktigheten av effektive og bærekraftige kjøttprodusenter.

Produksjonssystemer

Nofima har kompetanse på produksjonslinjer for matproduksjon. Dette gjelder både råstoffbehandling, varmebehandling, pakking, sterilisering og emballering, transport og lagring.