Forskningsområde

Prosessteknologi

Skånsomme prosesser for optimal kvalitet, sikkerhet og forlenget holdbarhet av mat.

Nofima skal bidra til at både industrielt forskningsbasert kunnskap og kokkefaglig erfaringsbasert kunnskap inkluderes når nye produkter og prosesser utvikles.

Dette skal vi oppnå gjennom:

  • Styrking av kjernekompetansen rundt varmebehandling, sjømat, emballeringsteknologi og prosessoptimalisering
  • Utnytte den totale kompetanse som blir tilgjengelig når industri, kokkefag og forskning samles i Måltidets Hus med lokaliteter og utstyr, samt igjennom NCE Culinology
  • Forskning og utvikling innen hygiene og varmebehandling som er skånsom mot produktene (superhygiene, minimal prosessering) og som samtidig bevarer kvaliteten lengre.

Avdelingen arbeider med å bevare og forlenge råvarekvalitet, gjennom bruk av prosessteknologi.

Fra klassisk varmebehandling og konservering, som sterilisering og pasteurisering, og nyere skånsomme prosesser som sous-vide teknologi, mikrobølger, varmebehandling under agitasjon, overflate pasteurisering og høytrykksprosessering.

Avdelingen holder til i Stavanger i Måltidets hus og har en fortid som bransjeinstitutt for industri som produserer sjømat og fiskeprodukter med forlenget holdbarhet.

None Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Morten Sivertsvik

    Forskningssjef, Prosessteknologi

    Tlf: +47 51 84 46 37

    Mobil: +47 905 97 998

 

Forskningsområde innenfor Prosessteknologi

Emballasje og gastronomi

I produktutvikling er det viktig å forstå hvilke egenskaper (smak, lukt, farge, tekstur, helse, kjemisk sammensetning) som er viktige for forbrukernes preferanser for produktet.

Ferdigretter

Det er krevende å sette sammen et måltid og bevare konsistens, smak og andre viktige egenskaper som sprøhet og saftighet i alle komponentene i måltidet

Fiskeprodukter

Et større fokus på helse og bærekraft fører til økt etterspørselen etter fiske- og sjømatprodukter. Samtidig byr fisk og annen sjømat på en rekke utfordringer – først og fremst knyttet til lukt, holdbarhet og sensorisk kvalitet.

Gasspakking av fisk

Gasspakking med emitter.

Modifisert atmosfærepakking (MAP) med CO2 forlenger fiskens holdbarhet. Den antimikrobielle effekten av CO2 er godt dokumentert.

Oppskalering

For å bestemme holdbarhetstiden av et næringsmiddel, er holdbarhetstesting i alle de tre følgende delene nødvendig.

Produksjonssystemer

Nofima har kompetanse på produksjonslinjer for matproduksjon. Dette gjelder både råstoffbehandling, varmebehandling, pakking, sterilisering og emballering, transport og lagring.

Sjømat

Råvarekvalitet for sjømat omfatter blant annet utseende, smak, tekstur, hygieniske og ernæringsmessige egenskaper.

Varmebehandling og konservering

Matkulturen er stadig i utvikling og hovedaktiviteten har endret seg fra hermetisering til stadig mildere varmebehandling og konservering. Forbrukeren ønsker i dag først og fremst sunn mat som er enkel å tilberede, men det må ikke gå på bekostning av sikkerheten.