Forskningsområde

Prosesstyring

For å oppnå et sluttprodukt med jevn kvalitet, kreves det inngående kunnskap om råvare, prosess, produksjon, spektroskopi, kjemometri og statistikk.

Prosesstyring gir raske svar og mer effektiv produksjon. Ofte behandles enorme mengder data, som sammenstilles og gjøres tilgjengelig for ikke-statistikere.

Nofima har lang erfaring med å bygge prosessmodeller som beskriver relasjonene mellom råvarekvalitet, prosessinnstillinger og kvalitet på sluttproduktet. Modellene brukes til å finne optimale prosessinnstillinger for ulike råvarekvaliteter, som bidrar til at kvaliteten på sluttproduktet blir god og stabil. Prosesstyring bidrar også til reduksjon av svinn og mindre energiforbruk.

Innenfor prosesstyring forskes det på:

  • prosessmodellering og optimalisering av bærekraftig produksjon
  • optimalisering spektroskopiske data i industrien
  • utvikling av modeller som er mindre sensitive for ikke-relevant informasjon

 

None