Forskningsområde

Protein- og pepton-produkter

Marine pulver, hydrolysater, ensilasje og gelatin fra fiskeskinn.

Marine pulver

Å omdanne fisk og skalldyr til tørt pulver gir et produkt med god holdbarhet som er lett å distribuere og inkorporere i fôr og næringsmidler.

Fiskemel har lang tradisjon som ingrediens i fôr til fjærfe, storfe og svin, og er hovedingrediens i for til marin oppdrettsfisk.

Råstoffbehandling og prosess har vært i stadig endring hvor målet har vært å bevare råstoffets næringsverdi og sensoriske egenskaper, samt å få et pulver med teknologiske egenskaper tilpasset sluttbruken.

Et pulvers teknologiske egenskaper er avhengig av type råstoff, når på året det er fanget, prosessutstyr og prosessparametere.

Viktige egenskaper er bulktetthet, der er ønskelig å lite luft i pakningen, og flyt, pulveret skal være lett å dosere. Andre egenskaper, som fukting og svelling, i videre prosessering til ferdig fôr eller næringsmiddel.

Nofima har lang erfaring med utvikling av prosessen for fremstilling av marine pulver, og har også tilpasset råstoff og prosess til fremstilling av produkter som kan brukes i tradisjonelle matretter.

Hydrolysater

Enzymatisk hydrolyse av fiskeråstoff, særlig avskjær fra filetindustrien, gir et løselig produkt som kan brukes som fortilsetning, fermenteringssubstrat ved dyrking av mikroorganismer, og som smakskomponenter i næringsmidler eller fôr.

Det er vist at hydrolysatene har gunstig effekt på vekst av oppdrettsfisk og smågris.

Flere peptider av marin opprinnelse er bioaktive og har blodtrykksenkende og immunstimulerende effekt.

Ved Nofima har vi erfaring med hydrolyse av marint råstoff, fraksjonert etter molekylstørrelse og produsert enten et konsentrat eller tørt pulver.

Ensilasje

Ved mindre mengder råstoff og ujevn tilførsel er hydrolyse ved hjelp av råstoffets egne enzymer i en blanding gjort sur med maursyre, ensilasje, en god metode for å ta vare på ernæringsverdien i fiskeråstoff.

Sammenhengen mellom råstoff, ferskhet, ensileringsmetode, ensileringsbetingelser og produkter er undersøkt.

Gelatin fra fiskeskinn

Ved Nofima har vi fremstilt gelatin fra fiskeskinn, både fra kaldtvanns- og varmtvannsarter.

Gelatin fra varmtvannsarter har egenskaper som kan sammenlignes med vanlig dyregelatin mens gelatin fra kaldtvannsarter er svakere og har lavere smeltepunkt og er egnet som fortykningsmiddel i kjølte produkter.

Fremstilling av gelatin krever god kontroll av prosessbetingelsene, spesielt temperatur.

None Copyright: Nofima

Kontaktperson

Kontaktperson