Forskningsområde

Sensorikk

Sensorikk er læren om sansene. Med sensorisk analyse menes menneskers beskrivelse av produktenes utseende, lukt, smak, tekstur og lyd.

Nofima gjennomfører sensoriske analyser med bruk av trenet sensorisk panel, samt forbrukerundersøkelser med utrente paneler.

Her presenteres fem hovedgrupper av analyser. Valg av type analyse er avhengig av problemstilling og målsetning med det aktuelle prosjektet.

Hovedgrupper av analyser er:
1) Beskrivende tester (beskrivende test, TDS)
2) Produktvurdering
3) Forskjellstester
4) Kvalitetskontroll (QIM, FIM)
5) Forbrukerundersøkelser

Analysene gjennomføres av personer som er trenet til å gjenkjenne og karakterisere egenskaper i ulike produkter.

Det sensoriske panelet
Nofima har sensorisk panel på Ås. Aktuelle kontaktpersoner er: Mats Carlehög og Kristine Myhrer, Ås og Aase Vorre Skuland, Stavanger.

Det sensoriske panelet i Nofima på Ås består av 10 sensoriske dommere.

Et trenet panel skal ikke vurdere om de liker eller ikke liker produktene de blir servert. De skal kun gi en objektiv bedømmelse av produktene. Problemstillingen bestemmer hvilken analysemetode som blir valgt.

Krav til en sensorisk dommer

En sensorisk dommer må ha:

 • Lav terskel for lukt og smak
 • Kjenne små nyanser
 • Gode beskrivende evner

Erfaringer innen forskjellige produktgrupper varierer noe ved de enkelte panelene. Det sensoriske panelet ved Nofima på Ås er en pionere innen sensorikk nasjonalt og internasjonalt, og har erfaring med denne typen analyser siden 1976. Det sensoriske panelet hevder seg i toppen i Europa når det gjelder analysenøyaktighet. De sensoriske dommerne har her i gjennomsnitt 12 års ansiennitet.

Det sensoriske laboratoriet på Ås er godkjent av Norsk Akkreditering (akkrediteringsnummer TEST 016) for beskrivende test og forskjellstester.

 

Oppdrag innen sensorikk

Nofima utfører analyseoppdrag med bruk av våre godt trenede dommere i sensorisk laboratorium.

Vi har erfaring med sensorisk analyse av blant annet fisk, kjøtt, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, snacks og sukkervarer, vin og non food.

Vi tilbyr konsulent- og analyseoppdrag, kursing og rådgiving innenfor følgende områder:

 • Analyseoppdrag med bruk av Nofimas godt trenede dommere i sensorisk laboratorium
 • Panelledelse - utvelging og trening av paneldeltakere
 • Opplæring av panelledere
 • Kurs i sensorikk for produktansvarlige
 • Hospitering i sensorikkmiljøet ved Nofima
 • Konsulentoppdrag/kurs rundt dataprogrammet PanelCheck, som er et verktøy for å overvåke panelbedømmelse og kalibrere panelbedømmelser
 • Rådgiving/konsulentoppdrag
 • Ringtester - Nofima er med på å arrangere sammenlignende tester mellom ulike sensoriske laboratorier for å se på kvalitet i bedømmelsesevne

Vi har dessuten prosesshaller for testing av resepter og ulike produksjonsbetingelser. Dette gjøres i samarbeid med sentrale fagpersoner i vår stab.

Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne tjenester, eller kompetanseheving gjennom nettverk.

Software programmet PanelCheck brukes som en kvalitetskontroll ved de sensoriske analysene.

 Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Smakspanelet ved Nofima på Ås består av 12 sensoriske dommere. Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Smakspanelet ved Nofima på Ås består av 12 sensoriske dommere.

Aktuelle saker

Kontaktperson

 • Øydis Ueland

  Forskningssjef, Sensorikk, forbruker og innovasjon

  Tlf: +47 64970494

  Mobil: +47 996 07 621

Person

 

Forskningsområde innenfor Sensorikk

PanelCheck

Programvaren PanelCheck tilbyr tester av både hele det sensoriske panelets ytelse og prestasjonene til enkelte utvalgte dommere.

Sensoriske metoder

Det er den sensoriske problemstillingen som avgjør hvilken sensorisk metode som bør benyttes for å gi svar på oppgaven.