Forskningsområde

Sjømat

Råvarekvalitet for sjømat omfatter blant annet utseende, smak, tekstur, hygieniske og ernæringsmessige egenskaper.

Fisk er en av våre viktigste næringskilder, blant annet fordi fisk inneholder en rekke næringsrike og helsefremmende elementer. Enkelte arter har høyt og gunstig proteininnhold, mens andre arter har helsebringende omega-3 fettsyrer. Nofima har forskningsaktiviteter på en rekke områder for å optimalisere alle deler i verdikjeden fra levende fisk og fram til forbruker.


Kriteriene for råvarekvaliteten starter allerede mens fisken er levende, der stress og håndtering har stor betydning. I dag utprøves forskjellige avlivnings- og bløggemetoder som innvirker på råvarekvaliteten. I den videre bruk har dette betydning med hensyn til om fisken skal benyttes fersk eller bearbeidet (røykt, saltet, varmebehandlet).

I våre aktiviteter på sjømat benytter vi både sensoriske, spektroskopiske, biokjemiske og histologiske analyser til forskning og utvikling innen områdene:

  • studier av fiskemusklers struktur og kjemiske sammensetning med fokus på komponenter relatert til kvalitet
  • kvalitetsutvikling under lagring av fiskemuskel
  • vanninnhold i klippfisk
  • fett- og pigmentinnhold i hel og filetert laks
  • vannbindingsevne ved prosessering
  • enzymatisk aktivitet i lagring og prosess
  • pH påvirkning på kvalitet