Forskningsområde

Slakting av fisk

En rekke faktorer påvirker fiskens kvalitet: trenging, pumping og bedøving

Nofima arbeider langs hele verdikjeden fra slakting ved merd til markedstesting. Vi gjennomfører prosjekter som spenner fra evaluering av bedøvings- og avlivingssystemer til effekten metodene har på kvalitet.

Et sentralt mål er å bidra til at nye metoder øker både produktets kvalitet og fiskens velferd i slakteprosessen.

None Foto: Kjell Ø. Midling
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

 

Forskningsområde innenfor Slakting av fisk

Bedøving, avliving, fiskevelferd og kvalitet

Slakteriforskriften som trådte i kraft i 2007 vektlegger hensynet til fiskens velferd. Sentrale områder er kravet til kompetanse hos operatørene og kravet om at fisken skal være bedøvd før den bløgges.

Rasjonell slakteprosess

Slakteprosessen starter i det øyeblikk fôring av fisken i oppdrettsmerden stoppes.