Forskningsområde

Trygg og holdbar mat

At all mat skal være trygg er et mål for både myndigheter og matbransjen. Skal mataktørene sikre forbrukerne trygg mat med riktig holdbarhet, kreves kompetanse på mange områder fra trygge råvarer, produksjon som sikrer trygge produkter, samt lagring og distribusjon som ivaretar forbrukernes behov.

Forbrukernes håndtering av mat er også et aspekt som blir mer og mer viktig å ha fokus på.

Nofima skal være de næringsrettede mataktørenes foretrukne kompetanseleverandør og samarbeidspartner for å sikre produksjon og frembud av trygg mat med optimal holdbarhet.

Nofima skal bidra til at mataktørene har

  • nødvendig kunnskap til å produsere og fremby mat fri for smittestoffer i mengder som gir helseskade samt sikre god kvalitet gjennom hele holdbarhetsperioden.
  • metoder og verktøy tilgjengelig for å kunne identifisere risikofaktorer og kvalitetsforringende komponenter og forhold i mat.
  • kompetanse til å sikre forbrukerne trygg mat, styre og forbedre holdbarheten til produkter, minimalisere svinn og øke gjenkjøp hos forbruker.

 

 

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

 

Forskningsområde innenfor Trygg og holdbar mat

Trygge råvarer

Campylobacter jejuni

Redusert forekomst av farlige bakterier i primærproduksjonen reduserer faren for sykdommer hos mennesker.

Akrylamid

I 2002 var det få forskere som kunne noe om akrylamid i mat. Mye forskning er gjort siden da, og nå vet vi mye om hva akrylamid er og hvordan det dannes. Akrylamid er å betrakte som et giftstoff som antas å kunne være kreftfremkallende.

DNA-analyser

DNA er arvestoff som er tilstede i alle levende celler. Det er to egenskaper med DNA som gjør det velegnet til bruk i diagnostikk:

Hygiene

Smitte av mat med bakterier fra produksjonsomgivelsene kan bidra til redusert matkvalitet og mindre trygg mat. Nofima har kompetanse på hygiene og kan bistå næringsmiddelbedrifter i å finne potensielle smittekilder og svikt i hygieniske rutiner.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en vitenskapelig basert metode for å sikre helsemessig trygg mat for konsumentene. For alle som håndterer mat profesjonelt er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos de som spiser den.

Konservering og holdbarhet

Det er god økonomi for mataktørene at matvarens kvalitet kan bevares så lenge som mulig. Matvarens holdbarhet er avhengig av blant annet mikrobiologisk vekst og kjemiske endringer som harskning. Faktorer som begrenser holdbarheten til matvaren er prosessbetingelser, emballering, distribusjonstemperatur og lagringstid.

Emballering

Emballasjeforskerne ved Nofima utvikler praktiske løsninger på emballasjeproblemer som den norske emballasje- og næringsmiddelindustrien møter.

Matsvinn

Om lag 335000 tonn eller 25 % av all mat som blir produsert i Norge endar som avfall. Nofima jobber med tiltakene som kan gjøres i industrileddet.