Forskningsområde

Varmebehandling og konservering

Matkulturen er stadig i utvikling og hovedaktiviteten har endret seg fra hermetisering til stadig mildere varmebehandling og konservering. Forbrukeren ønsker i dag først og fremst sunn mat som er enkel å tilberede, men det må ikke gå på bekostning av sikkerheten.

Med bakgrunn i denne utviklingen arbeider vi i dag med å utvikle minimalt bearbeidede matvarer, der hele måltider og ferdigretter er typiske produkter. Dette krever nye produksjonsteknologier, nye pakkemetoder og bedre produksjonshygiene.

Nofima i Stavanger ble først grunnlagt som Hermetikkindustriens Laboratorium og var da et av landets første bransjeinstitutter spesielt beregnet for forskning og oppdrag innen hermetikkbransjen. Således kan enn si at denne delen av Nofima har en mer enn 75 år lang historie med forskning på mat, og det er varmebehandling har alltid vært en hovedaktivitet. Vi er det eneste instituttet i Norden som opprettholder kompetanse på hermetikkproduksjon.

 

None Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Aktuelle saker

Kontaktperson

  • Morten Sivertsvik

    Forskningssjef, Prosessteknologi

    Tlf: +47 51 84 46 37

    Mobil: +47 905 97 998

Person

 

Forskningsområde innenfor Varmebehandling og konservering

Konservering uten varme

Konservering er et annet ord for «bevaring» eller den prosessen som leder fram til bevaring, og betyr å utsette nedbrytning og aldring

Kontroll og sikkerhet i varmebehandling

Siden varmebehandlingen betyr så mye for mattryggheten er det avgjørende at den beregnes, måles og dokumenteres riktig.

Nye teknologier for rask varmebehandling

I mange typer varmebehandlinger er det sentrum i råvaren som tar lengst tid å varme opp.

Varmebehandling

Varmebehandling av mat endrer ikke bare utseende og tekstur til maten, men vil også kunne eliminere mikroorganismer og øke holdbarheten.