Forskningsområde

VIS/NIR spektroskopi

VIS (synlig)/NIR (nærinfrarød) - spektroskopi er en hurtig målemetode som er velegnet for online anvendelser for kvantifisering av egenskaper i mat.

Teknikken baserer seg på å måle hvor mye lys som absorberes i prøven på ulike bølgelengder, for deretter å bruke denne informasjonen til å si noe om for eksempel kjemisk sammensetning. Fra samme måling kan flere kjemiske parametere estimeres.

Ved Nofima har måleinstrumenter og målemetodikk blitt utviklet basert på spektroskopi for flere applikasjoner som for eksempel ferskhetsbestemmelse, blodinnhold i fersk og røkt filet, og bestemmelse av om en fisk tidligere har vært frossen.

Spektroskopi Foto: Karsten Heia
Copyright: Nofima

Spektroskopi

Aktuelle saker