Arrangement

Workshop for hjorteprodusenter

Nøkkeldata

Sted Nofima, Osloveien 1, Ås
Startdato 12. september 2012
Sluttdato 12. september 2012

Hjort på menyen, norsk eller import? Er det mulig å lykkes som norsk hjorteprodusent? Kompetansenettverket, region øst ønsker velkommen til møte mellom hjorteprodusenter og kompetansenettverket.

Målet med møte er å samle produsenter og virkemiddelapparatet for å bygge nettverk og se nytteverdi av samarbeid. Vi har invitert lokalmatprodusenter som har erfaring med å arbeide i nettverk og sett hvilken nytteverdi dette gir for den enkelte bedrift.  I tillegg kommer representanter fra Norsk Hjortesenter, grossister og restauranter som ønsker hjort på menyen.

De som deltar på workshopen vil få tilbud om deltagelse i et nisjenettverk med oppstart høsten 2012. Nisjenettet vil fokusere på hjort og «annet» vilt som råvare i tillegg til økonomi, kalkyler og prisfastsetting.  Nisjenettet vil omfatte to samlinger av en dag i Norge + evt en studietur.

Program

 • Velkommen v/Stine Alm Hersleth, leder Kompetansenettverket region øst
 • Hva kan lokalmatprogrammet bidra med i din bedrift v/Stine Alm Hersleth
 • Mange starter opp med hjorteoppdrett - hvilke muligheter finnes?
  v/Innovasjon Norge
 • ”Hjort som ressurs og grunnlag for verdiskaping” v/Johan Trygve Solheim, daglig leder, Stiftelsen Norsk Hjortesenter
 • Egen erfaring med nettverk og samarbeid v/Ole Martin Kildahl, Bakken Øvre og Tor Egil Torp, Hadeland viltslakteri
 • Hvorfor importerer vi hjort? v/Asbjørn Ekse, Køltzow

Enkel lunsj

 • Hva ønsker restaurantene? v/Jarle Baer, Oslo Spiseforretning
 • Omvisning i produksjonshallene v/Tom Chr. Johannessen
 • Matkontakt Tom Chr. Johannessen egne erfaringer fra å arbeide sammen med lokalmatprodusenter
 • Dialog om veien videre v/alle

Oppstart kl. 10.00 og avslutning kl. 15.00.

Faglig koordinator Berit Foss Hille.

PÅMELDING innen 5. september: til Lily S. Rømcke, telefon direkte 64 97 02 47, e-post: lily.romcke@nofima.no

 

Ingen deltakeravgift

 

None Foto: Egill J. Danielsen
Copyright: Norsk Hjortesenter

Kontaktperson

I samarbeid med

Kontaktperson

I samarbeid med