Kurs

Statistics for sensory and consumer science

Nøkkeldata

Sted Nofima, Osloveien 1, Ås
Pris Ordinær 10.000 NOK, og 7500 NOK for stipendiater, + 500 NOK for boken
Startdato 9. november 2011
Sluttdato 11. november 2011

Innen både forskning og industriell virksomhet øker mengden tilgjengelige data med stor fart, men i praksis nyttiggjør man seg kun av en liten del.

Nofima vil i november 2011 arrangere et kurs med hovedvekt på å ekstrahere nyttig informasjon fra store datamengder med særlig vekt på data fra sensoriske analyser og forbrukertester. Kurset vil gi deltagerne innsikt i de viktigste statistiske metodene som finnes innen feltet og deltagerne vil få en innføring i hvordan metodene brukes i praksis for å kunne ta de best mulige beslutninger.

Foredragsholder og kursanvarlige er forfatterne av boken Statistics for sensory and consumer science. Tormod Næs, Per Brockhoff og Oliver Tomic.

Mer informasjon om kurset finnes på vår engelske hjemmeside

Statistics for sensory and consumer science av Tormod Næs, Per B. Brockhoff og Oliver Tomic. John Wiley and Sons, UK. 290 sider, Foto: Kjell J. Merok
Copyright: Nofima

Statistics for sensory and consumer science av Tormod Næs, Per B. Brockhoff og Oliver Tomic. John Wiley and Sons, UK. 290 sider,

Aktuelle saker

  • Data - den nye magefølelsen

    28. september 2010

    Større kunnskap om forbrukernes preferanser, ønsker og behov øker sannsynligheten for å utvikle suksessrike produkter.