Kurs

HACCP-kurs - november 2012

Nøkkeldata

Sted Nofima, Osloveien 1, Ås
Pris Kursavgiften er kr 6 900,- som dekker kursmateriell, lunsj og kaffepauser begge dager.
Startdato 14. november 2012
Sluttdato 15. november 2012

For alle som håndterer mat profesjonelt er det av helt avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos de som spiser den. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en vitenskapelig basert metode for å sikre helsemessig trygg mat.

Ved bruk av HACCP kan man på en systematisk og analytisk måte forebygge at noe går galt. HACCP består av 7 prinsipper, hvor det legges vekt på å identifisere faktorer for risiko og deretter fi nne egnede kritiske styringspunkter.

HACCP får stadig større betydning internasjonalt som krav til produsenter av mat fra myndigheter og kunder i hele verdikjeden. Et HACCP basert system inngår nå som et krav til alle næringsmiddelvirksomheter i Hygieneforskriften fra 2010, kun med unntak av rene primærprodusenter.

Metoden er også aktuell i forbindelse med enkelte matstandarder som ISO 22000 og BRC (British Retail Consortium).

Mål:
Deltakerne skal få forståelse for HACCP som metode, få bakgrunn for å utvikle et eget HACCP system og kunne veilede andre som skal jobbe med HACCP.

Målgruppe:
Kurset vil være aktuelt for bedrifters ansvarlige personer, deltakere i HACCP grupper eller personer innen forvaltning og tilsyn av mat.

Fokus på kurset er industri, men metoden er egnet for hele verdikjeden.

Innhold:
• Bakgrunn og utvikling av HACCP med kobling til regelverk og standarder
• Forarbeid og grunnforutsetninger for HACCP
• Litt mikrobiologi
• Analyse for identifi sering og vurdering av farer i prosess
• Hvordan bestemme kritiske styringspunkter og kritiske grenser
• Overvåkning, avviksbehandling, korrigerende tiltak og verifi sering
• Dokumentasjonskrav og implementering av HACCP
• Erfaring fra en bedrift

Kurset vil veksle mellom forelesninger og praktisk gruppearbeid.

Faglig ansvarlige:
Prosjektleder/seniorrådgiver Therese Hagtvedt er ansvarlig for kurset. Hun er utdannet bioingeniør med videreutdanning innen næringsmiddelhygiene og HACCP. Hun har eksamen i «Advanced certifi cate in Applied HACCP principles» fra Royal Institute of Public Health i England, samt eksamen i HACCP knyttet til sjømat fra USA. Hun har lang erfaring i HACCP med veiledning og kurs av bedrifter, også inkludert en serie kurs for Mattilsynet.

Rådgiver Berit Foss Hille er utdannet kjemiingeniør og har praktisk erfaring fra implementering av kvalitetssystemer og HACCP i bedrifter. Hun har eksamen i «Advanced certifi cate in Applied HACCP principles» fra Royal Institute of Public Health I England og har lang erfaring fra mikrobiologiske laboratorier og kvalitetssikring.

Forsker Even Heir er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og ferdigstilte sin Ph.D. i 1998. Hans fagområde er mikrobiologi med særlig fokus på sykdomsfremkallende bakterier som Escherichia coli, Listeria monocytogenes og Salmonella. Han arbeider både i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, i tillegg til industrioppdrag.

De tre kurslederne inngår alle i et fagteam på Nofi ma AS, innen område trygg og holdbar mat. Arbeidsområdet omfatter næringsmiddelhygiene, mikrobiologi, renhold, emballasje og kvalitetssikring.

Overnatting:
Overnatting må reserveres av den enkelte deltaker.

Aktuelle steder:
• Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00, www.thonhotels.no/ski
• Reenskaug Hotel Drøbak, tlf 64 98 92 00, www.reenskaug.no

Thon Hotel Ski ligger i Ski sentrum, like ved jernbanestasjonen, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. Lokalbussen har stoppested rett ved Nofi ma AS.

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2012

Du kan også melde deg på direkte på nettet via: www.matalliansen.no

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 3 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende frammøte belastes full avgift.

Påmelding skal være skriftlig. Vennligst bruk påmeldingsslippen i brosjyren eller meld deg på via kursets nettsider (www.matalliansen.no). Forbehold om gjennomføring/deltakerbegrensning!

Senter for etter- og videreutdanning kan gi deg nærmere opplysninger om praktiske forhold knyttet til kurset. Kontaktperson: Kjersti Erikstad Andresen, Tlf 64 96 50 05, faks 64 96 60 22, e-post: sevu@umb.no, www.umb.no/sevu

None Copyright: UMB Sevu

Kontaktperson