Kurs

HACCP-kurs for mindre matprodusenter

Nøkkeldata

Sted Hamar
Pris Kr 950,-
Startdato 27. september 2012
Sluttdato 27. september 2012

I samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark inviteres det til 1-dags kurs: HACCP-kurs for mindre matprodusenter - Hazard Analysis and Critical Control Point

TRYGG MAT – regelverkskrav om HACCP

For alle som håndterer mat profesjonelt er det avgjørende at maten ikke påfører sykdom hos dem som spiser den. Ved bruk av HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) kan man på en systematisk måte forebygge at noe går galt.

I forbindelse med nytt hygieneregelverk i mars 2010, ble det innført krav om HACCP til alle som produserer mat, med unntak av rene primærprodusenter. Nå kan du få bistand til å få på plass HACCP på et kurs sammen med andre mindre matprodusenter.

Tid og sted

27. september 2012 kl. 0900 – 1630

Statens Hus, Parkgata 36, 2317 Hamar

Kursinnhold

Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap som gjør dem i stand til å benytte HACCP i egen virksomhet. Kurset består av teori og en del enkle øvelser. Med kunnskapen deltagerne får i kurset, er det mulighet for å starte arbeidet med HACCP for egen bedrift, som du i etterkant av kurset skal kunne ferdigstille. Det er en fordel om IK-Mat er på plass, men det er ikke et krav.

Arrangement

Kurset holdes i regi av Kompetansenettverket for lokalmat, Region Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsting på lokalmat. I tillegg til samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark vil også en representant for Mattilsynet Regionkontoret Hedmark og Oppland innledningsvis gi noe informasjon.

Deltageravgift og påmelding

Pris pr person: kr. 950,- inkludert kursmateriell, kaffe/te og lunsj.
Påmelding innen 14. september 2012 til Lily Rømcke i Nofima:
lily.romcke@nofima.no, Tlf. 64 97 01 00

Kursansvarlig

Therese Hagtvedt, Nofima AS

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Therese Hagtvedt (se kontaktinfo til høyre),
eller til
Maria Sundal, Fylkesmannen i Hedmark:
maria.sundal@fmhe.no
Tlf 62 55 12 06/ 414 59 129

None Copyright: SEVU, UMB

Kontaktperson

Kontaktperson

I samarbeid med