Nyhetssak

Svinaktig godt - eller hva?

Hva synes forbrukere i Europa, Kina og Brasil om svinekjøtt? En ny studie skal gi svar på spørsmålet – og forhåpentligvis resultere i mange nye produkter av svin i årene som kommer.

QPorkChain er tittelen på et nystartet EU-prosjekt, som skal bidra til nye og forbedrede produkter av svin. Matforsk er eneste norske deltaker, og forsker Nina Veflen Olsen leder et av de tre delprosjektene.

Holdninger til svinekjøttproduksjon

- Først skal vi kartlegge folks holdning til svinekjøttproduksjon - både fra et ståsted som forbruker og som samfunnsborger. Noen bor tett på produksjonsanlegg og kan dermed være sjenert av lukt. Holdninger til selve produksjonsprosessen vil derfor også innlemmes i undersøkelsen, forklarer Nina Veflen Olsen, som nylig deltok i prosjektets kick-off i Danmark.

Undersøkelsen skal utføres i Danmark, Tyskland, Polen, Belgia, Hellas, samt i Kina og Brasil. Det skal sendes ut et spørreskjema til 480 respondenter i hvert av landene. Gjennom spørreundersøkelsen skal man også kartlegge hvordan svinekjøtt inngår i forbrukernes måltid. Matforsk bidrar i å utforme spørsmål til spørreundersøkelsen. Resultatene skal brukes til segmentering av forbrukerne, både med tanke på kjøpsmønster, holdninger, demografiske forhold og annet. Undersøkelsen skal gi en dybdeforståelse av ulike segmenter.

Utvikling av nye produkter

I neste fase skal det gjøres analyser av atferd og villighet til å betale i de ulike markedssegmentene. Studien skal resultere i utvikling av flere nye produkter av svin.
- Hvor mange produkter som blir utviklet, har man svaret på først etter at forbrukerstudien foreligger, men det er planlagt utvikling av 15 nye produktkonsepter i denne fasen av prosjektet, sier Veflen Olsen.

Verktøykasse til industrien

Siste delprosjekt ledes av Nina Veflen Olsen.
- I denne fasen vil vi ha god kunnskap om forbrukeren holdning til svinekjøtt. Vi vil også ha god oversikt over ulike segmenter og et sett med nyutviklede produkter. I dette delprosjektet skal vi utvikle verktøykasser til bruk for små og mellomstore bedrifter, sier Nina Veflen Olsen. Målet er at verktøykassen skal være så brukervennlig at bedriftene skal kunne kjøre produktutviklingsprosesser selv. Nina Veflen Olsen sier at denne delen av prosjektet vil bli gjennomført i 2009. Hun spår dette:
- Hva en slik verktøykasse vil inneholde avhenger av resultater i forbrukerundersøkelsen og erfaringer bedriftene gjør seg i utviklingen av nye produkter. Målet er å utvikle en verktøykasse som gjør små og mellomstore bedrifter i stand til å gjennomføre produktutviklingsprosesser uten hjelp fra dyre eksterne konsulenter. Verktøykassen vil inneholde detaljerte beskrivelser av hvordan idégenereringsprosesser, forbrukerkartlegging, enkle sensoriske analyser og markedstester kan gjennomføres, sier hun.

QPorkChains ledes av KVL i Århus.

 

None Copyright: Opplysningskontoret for kjøtt

Kontaktperson

Prosjekter

Kontaktperson

Prosjekter